Леонід Кияниця
Леонід Кияниця
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The One Belt One Road Initiative as a New Silk Road: The (Potential) Place of Ukraine
Л Кияниця
Ukrainian Policymaker 4, 21-26, 2019
10*2019
Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці
Л Кияниця
Наукові записки НаУКМА 147 (Політичні науки), 51-55, 2013
42013
Зовнішня політика Туреччини в контексті «Арабської весни»: від ізольованої держави до претендента на регіональну гегемонію
Л Кияниця
Наукові записки НаУКМА 160 (Політичні науки), 49-54, 2014
12014
Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні
Л Кияниця
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 57-58, 2011
12011
The Post-Modernization Theory as a Methodological Instrument for Studying the Crises of the State and the Society in Ukraine of the 2010s
Л Кияниця
National Interest Academic Journal 1 (2), 25-35, 2021
2021
A «Triangular» Relationship with the Great Powers: The Case of the post-Cold War Vietnam Balancing versus China and the USA
Л Кияниця
Ukrainian Policymaker 5, 44-52, 2020
2020
National Identity, Anti-Colonialism, and Race: The Case of Early Irish Nationalism
ЛЛ Кияниця
Київ: Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Велика війна і протистояння проектів національно-культурної ідентичності на Близькому Сході
ЛЛ Кияниця
Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019
2019
Personal leadership style and foreign policy decision making: the case of Saddam Hussein’s decision to attack Kuwait
ЛЛ Кияниця
Kyiv: National Aviation University, 2019
2019
Арабська весна
ЛЛ Кияниця
Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2019
2019
Вплив соціально-психологічних чинників на прийняття зовнішньополітичних рішень
Л Кияниця
Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин: збірник матеріалів …, 2017
2017
Проблеми інформаційної асиметрії в сучасній теорії міжнародних відносин: новітні підходи
Л Кияниця
АВІА-2017: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА …, 2017
2017
Конфліктогенність міждержавних відносин на Близькому Сході після «Арабської весни»: сучасний стан та перспективи розвитку
ЛЛ Кияниця
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 43-48, 2017
2017
Структурний реалізм та прийняття зовнішньополітичних рішень: проблема суб’єктності
ЛЛ Кияниця
Редакційна колегія: ГІ Батичко, кандидат наук з мистецтвознавства, доцент …, 2017
2017
Трансформації правої та лівої парадигм у сучасному політичному дискурсі: глобально-історичний контекст
ЛЛ Кияниця
Молодий вчений, 754-759, 2017
2017
Міжнародна анархія та міжнародно-політична поведінка держав: до концептуалізації проблеми
Л Кияниця
Вісник Львівського університету. Серія "Філософсько-політологічні студії …, 2017
2017
США та «Арабська весна»: між прагматизмом та ідеалізмом
Л Кияниця
Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та …, 2015
2015
Переформатування близькосхідної політики Єгипту за наслідками «Арабської весни» (2011-2014)
Л Кияниця
Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали …, 2015
2015
Ставлення Ісламської Республіки Іран до подій «Арабської весни» на Близькому Сході
Л Кияниця
Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та …, 2014
2014
Регіональне співвідношення сил у контексті теорії регіональних комплексів безпеки (ТРКБ)
ЛЛ Кияниця
Київ: Видавництво «Гілея», 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20