Follow
Тетяна Миколаївна Матвєйшина / Татьяна Николаевна Матвейшина / Tetiana Matvieishyna
Тетяна Миколаївна Матвєйшина / Татьяна Николаевна Матвейшина / Tetiana Matvieishyna
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра анатомії людини
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Лімфоцит-фактор морфогенезу органів
МА Волошин, ОА Григор'єва, ОГ Кущ, МБ Вовченко, СВ Чугін, ...
СумДУ, 2015
6*2015
Особливості морфогенезу внутрішніх органів щура після внутрішньоутробного впливу інактивованої антивірусної вакцини
ТМ Матвєйшина, ОС Таланова, НВ Грінівецька
Український морфологічний альманах, 180-182, 2011
6*2011
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на формування оболонок ротоглотки в експерименті
МА Волошин, ТМ Матвєйшина
Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 3-го …, 2012
52012
Динаміка PNA+- та SBA+-лімфоцитів в слизовій оболонці глотки щурів в постнатальному періоді після внутрішньоутробної дії антигена
МА Волошин, ТМ Матвєйшина
Український медичний альманах 15 (5 (додаток)), 60-62, 2012
52012
Лектинімуногістохімічна характеристика секрету келихоподібних клітин та слизу носової частини глотки щурів як імунобіологічного бар’єру
ТМ Матвєйшина, МА Волошин
Актуальні питання медичної науки та практики 1 (83, книга 1), 12-19, 2016
4*2016
General morphological characteristics of gastro-intestinal tract of rats with experimental undifferentiated dysplasia of connective tissue
OA Hryhorieva, TM Matvieishyna, YY Guminskiy, OL Lazaryk, ...
32022
Топографічна анатомія голови та шиї
МА Волошин, АО Світлицький, МС Щербаков, ТМ Матвєйшина, ...
Запоріжжя : ЗДМУ, 2017
3*2017
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на інтенсивність розподілу рецепторів до сіалоспецифічних лектинів в структурах слизової глотки щурів
ТМ Матвєйшина, ІФ Штанько, ТН Матвейшина, ИФ Штанько, ...
32016
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на темпи збільшення висоти епітелію носової частини глотки щурів
ТМ Матвєйшина
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих …, 2012
3*2012
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на морфогенез скелета черепа та носової частини глотки щурів в післянатальному періоді
ТМ Матвєйшина
Актуальні проблеми сучасної медицини : ІІІ (65) міжнарод. наук.-практ …, 2011
3*2011
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на формування розмірів глотки щурів
ТМ Матвєйшина
Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011 : 71 Всеукр. наук.-практ. конф …, 2011
3*2011
Макро-мікроскопічні особливості будови глотки щурів у нормі й після внутрішньоутробної антигенної дії
ТМ Матвєйшина, ВМ Швець
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 68-71, 2011
32011
Лімфоцито-епітеліальні взаємовідносини в багатошаровому незроговілому епітелії слизової оболонки глотки щурів після внутрішньоутробної дії антигена
МА Волошин, ТМ Матвєйшина
Морфологія на сучасному етапі розвитку науки, 51-53, 2012
2*2012
Особливості розподілу глікозаміногліканів в стінці носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена
ТМ Матвєйшина, МА Волошин
Український науково-медичний молодіжний журнал, 31-35, 2012
22012
Внутрішньоутробна дія антигену як фактор, що сприяє розвитку алергічно-інфекційних захворювань у новонароджених
МА Волошин, ТМ Матвєйшина
Вісник наукових досліджень, 111-114, 2012
22012
Мікроскопічна будова глотки щурів в постнатальному періоді
ТМ Матвєйшина
Актуальні питання медицини і фармації : всеукр. наук.-практ. конф. молодих …, 2011
2*2011
Студентський анатомічний гурток як засіб формування інтегральних та загальних компетентностей сучасного лікаря
ОА Григор’єва, АО Світлицький, МС Щербаков, ОА Апт, ЮЮ Абросімов, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 196-199, 2022
12022
Eponyms in the clinical anatomy of the human organ of vision
AO Svitlitsky, AV Chernyavskiy, TM Matvieishyna, MS Shcherbakov
12022
DYNAMICS AND MORPHOLOGY OF DENDRITIC CELLS OF THE NASAL SUBMUCOSA OF RATS’ PHARYNX AFTER ANTENATAL ANTIGEN INFLUENCE
OA Hrygorieva, TM Matvieishyna, TA Topolenko
Deutscher Wissenschaftsherold / German Science Herald, 6-8, 2019
12019
Постнатальна динаміка клітинного складу епітелію слизової оболонки носоглотки після пренатальної дії антигена в експерименті
MA Voloshyn, TM Matvieishyna
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (4), 22-28, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20