Підписатись
Алексей Драчев
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
КО Савчук, ОВ Драчов
Аctual Problems of International Relations 2 (93), 2010
62010
Правова сутність криптовалют: генезис, функції та перспективи
ОВ Драчов
Юридична Україна, 44-52, 2018
42018
Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)
ОВ Драчов
спец. 12.00. 11 «Міжнародне право»/ОВ Драчов, 2013
42013
Генеза правового регулювання ринку фiнансових послуг ЄС
ОВ Драчов
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН …, 2020
32020
Принцип «pacta sunt servanda» як правова основа імплементації міжнародно-правових зобов’язань
О Драчов
Юридична Україна, 116-120, 2010
32010
Європейські стандарти в сфері правового регулювання ринку фінансових послуг
ОВ Драчов
Рекомендовано до друку Вченою радою Факультету міжнародних відносин НАУ …, 0
3
Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори
ОВ Драчов
Форум права, 326-332, 2010
22010
ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ ЄС
ОВ Драчов
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 82-91, 2023
2023
ЄДИНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК ЄВРОПЕЦЬСОГО СПІВТОВАРИСТВА, ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ СПІЛЬНОТИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
О Драчов
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Переддипломна практика"
ОВ Драчов
Національний авіаційний університет, 2023
2023
FINANCIAL AND LEGAL REGULATION OF BLOCKCHANE TECHNOLOGY: STATUS AND PROSPECTS OF CRYPTOVOLUTE USE
LS V. Tipanov, A. Drachov, S. Tkalenko, T. Mirzodaieva
Financial and credit activity problems of theory and practice, collection of …, 2021
2021
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Фахова пропедевтична практика»
ОВ Драчов, АВ Драчев
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Генеза правового регулювання ринку фiнансових послуг ЄС
ДО В.
Вісник. Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2020
2020
Наукові ідеї В.Ф. Антипенка щодо формування та розвитку самостійного напрямку науки кримінології - міжнародної кримінології.
ДУМ Драчов О.В.
Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам …, 2018
2018
Проблеми міжнародно правового статусу та класифікації офшорних зон.
СОІ Драчов О.В.
Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам …, 2018
2018
Правова сутність криптовалют: генезис, функції та перспективи.
ДО В.
Юридична Україна, 44 - 52, 2018
2018
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА
О Драчов
Голова редколегії, 2017
2017
Особливості принципу «Fair play» у міжнародному спортивному праві
ОВ Драчов
Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Авиа 2017».–К.: НАУ, 2017
2017
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Міжнародно-правове регулювання перевезень»
ОВ Драчов
2016
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Економічне право ЄС»
ОВ Драчов
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20