кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом (ЕУВКБ)
кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом (ЕУВКБ)
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ)
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монография
ВЛ Дикань
Харьков: Основа, 1995
217*1995
Стратегічне управління.Навчальний посібник
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ІВ Токмакова, ОВ Маковоз, ОВ Шраменко
К.: «Центр учбової літератури»,, 2013
193*2013
Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту (монографія)
ВЛ Дикань, ВО Зубенко
Харків, УкрДАЗТ, 2008
133*2008
Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
ІЛ Назаренко, ДІ Ковальов
Економіка України, 35-40, 2001
942001
Економічна безпека підприємства
Д Ковальов, Т Сухорукова
Економіка України, 48-52, 1998
941998
Економічна безпека підприємства
ВЛ Дикань
навч. посібник./ВЛ Дикань, ІВ Воловельська, ОВ Маковоз.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
77*2011
Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення
ОМ Полякова
Коммунальное хозяйство городов, 317-322, 2009
722009
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: Монографія
МІ Данько, ВЛ Дикань, НВ Якименко
Х.: УкрДАЗТ, 2008
71*2008
Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства :Монограія
ВЛ Дикань, ІЛ Назаренко
Харків: УкрДАЗТ, 2011
582011
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
582001
Основы экологии и природопользования. Учебное пособие
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
ООО "Олант",, 2002
56*2002
Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі
ВВ Компанієць
Харків: УкрДАЗТ, 2012
542012
Реформирования экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: Монографія
ВЛ Дикань
Харьков:Основа, 1997
541997
Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України
ВЛ Дикань, НВ Якименко
УкрДАЗТ, 2010
532010
Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2006
422006
Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем
ВЛ Дикань, ЯМ Панчишин
Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірник наукових праць., 2009
41*2009
Каламбур как лингвостилистический прием в английском языке и пути его воссоздания в переводе
НВ Якименко
Якименко Николай Васильевич, 1984
411984
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
ВЛ Дикань, ТВ Пономарьова
Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірник наукових праць., 100-105, 2011
402011
Система якості управління (менеджменту) на залізничному транспорті: концептуальні підходи та методика оцінки «людської складової»
ВВ Компанієць
Залізничний транспорт України, 42-47, 2009
402009
Становление и развитие транспортной системы путем создания торговотранспортной сети «DOOR-TO-DOOR»
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2007
392007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20