кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом (ЕУВКБ)
кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом (ЕУВКБ)
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ)
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монография
ВЛ Дикань
Харьков: Основа, 1995
203*1995
Стратегічне управління.Навчальний посібник
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ІВ Токмакова, ОВ Маковоз, ОВ Шраменко
К.: «Центр учбової літератури»,, 2013
141*2013
Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту (монографія)
ВЛ Дикань, ВО Зубенко
Харків, УкрДАЗТ, 2008
129*2008
Економічна безпека підприємства
Д Ковальов, Т Сухорукова
Економіка України, 48-52, 1998
901998
Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
ІЛ Назаренко, ДІ Ковальов
Економіка України, 35-40, 2001
792001
Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення
ОМ Полякова
Коммунальное хозяйство городов, 317-322, 2009
652009
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: Монографія
МІ Данько, ВЛ Дикань, НВ Якименко
Х.: УкрДАЗТ, 2008
65*2008
Економічна безпека підприємства
ВЛ Дикань
навч. посібник./ВЛ Дикань, ІВ Воловельська, ОВ Маковоз.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
63*2011
Реформирования экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: Монографія
ВЛ Дикань
Харьков:Основа, 1997
531997
Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства :Монограія
ВЛ Дикань, ІЛ Назаренко
Харків: УкрДАЗТ, 2011
502011
Основы экологии и природопользования. Учебное пособие
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
ООО "Олант",, 2002
49*2002
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
492001
Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України
ВЛ Дикань, НВ Якименко
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2010
442010
Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина II. Якість управляння соціально-економічними системами: духовно …
ВВ Компанієць
Харків: УкрДАЗТ, 2012
422012
Становление и развитие транспортной системы путем создания торговотранспортной сети «DOOR-TO-DOOR»
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2007
372007
Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети
ВЛ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2006
352006
Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера
ВЛ Дикань
Міжнародний техніко-економічний журнал "Українські залізниці", 23-26, 2014
332014
Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем
ВЛ Дикань, ЯМ Панчишин
Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірник наукових праць., 2009
33*2009
Каламбур как лингвостилистический прием в английском языке и пути его воссоздания в переводе
НВ Якименко
Якименко Николай Васильевич, 1984
331984
Комплексна методика визначення рiвня економiчної безпеки, оцiнки ризикiв та ймовiрностi банкрутства пiдприємства: монографiя
ВЛ Дикань, IЛ Назаренко
31*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20