Кайдалова Лідія григорівна
Кайдалова Лідія григорівна
Національний фармацевтичний університет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія спілкування
ЛГ Кайдалова, ЛВ Пляка
НФаУ, 2011
932011
Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник
ЛГ Кайдалова, НБ Щокіна, ТЮ Вахрушева
Х.: Вид-во НФаУ 140, 2009
902009
Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах
ЛГ Кайдалова
78*2010
Модульна технологія навчання: Навч.-метод. посіб. для викладачів та студ. вищ. навч. закл
ЛГ Кайдалова, ЗМ Мнушко
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки 86, 4, 2002
392002
Основи психолого-педагогічного дослідження
ТВ Кожухова, ЛГ Кайдалова, ВВ Шпалінський
Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002
342002
Организация и контроль самостоятельной работы студентов
ЛГ Кайдалова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2010
312010
Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу
ЛГ Кайдалова
ГС Сковороди, 2003
252003
Педагогічна культура
ТВ Лутаєва, ТВ Лутаева, ЛГ Кайдалова
242013
Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю
ЛГ Кайдалова
242011
Професійна компетентність та імідж сучасного викладача
ЛГ Кайдалова
182009
Теоретичні засади компетентнісного підходу у професійному навчанні
ЛГ Кайдалова
162006
Интерактивные методы обучения в подготовке студентов
ЛГ Кайдалова, НБ Щокіна, НБ Щекина
152013
Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті: Навч-. метод. посіб
ВП Черних, ЛГ Кайдалова, ВМ Толочко, ТЮ Вахрушева
Х.: Вид-во НФаУ, 20-21, 2005
142005
Моделювання діяльності фахівця: навч. пос
ІС Сабатовська, ЛГ Кайдалова
Харків: В-во НФаУ, 2014
122014
Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів
ЛГ Кайдалова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 251-256, 2007
122007
Управління та забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах
ЛГ Кайдалова
122007
Планування та організація навчально-виховного процесу у вищій школі
ЛГ Кайдалова, НБ Щокіна
112014
Адаптация иностранных студентов к обучению в вузах: метод. рек. для преподавателей и студентов подготовительных факультетов
ЛГ Кайдалова, ЖВ Черкашина
Х.: НФаУ, 2014
102014
Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки
ВП Черних, ЛГ Кайдалова, НВ Шевченко
Болонський процес в Україні. ЧІ Проблеми освіти.–Вип 45, 1390-145, 2005
102005
Формування лідерських якостей студентів на основі інноваційних методів навчання
ЛГ Кайдалова, Н Щокіна, Н Альохіна
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 7, 34-37, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20