Подписаться
Ольга Ананьева
Ольга Ананьева
Украинский государственный университет ж.д.транспорта УкрГУЖТ,
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математична модель вхідного сигнального струму локомотивного приймача числових кодів АЛСН
ОМ Ананьєва, ВО Сотник, ЮВ Соболєв
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 67-70, 2011
102011
Вплив неоднорідностей рейкової лінії на приймання сигналів АЛСН
ОМ Ананьєва, ВО Сотник
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 77-83, 2011
92011
Синтез нелинейного приемника сигналов АЛСН в условиях действия аддитивной двухкомпонентной помехи
ОМ АНАНЬЕВА, МГ ДАВИДЕНКО
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015
72015
Приём информационных сигналов систем железнодорожной автоматики в условиях действия трёхкомпонентной помехи
ОМ Ананьева
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 24-28, 2018
62018
Математическая модель смеси сигнала и многокомпонентной помехи на входе путевых устройств железнодорожной автоматики
ОМ Ананьева
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 16-19, 2017
62017
Динамічна модель каналу передачі сигналів АЛСН
ОМ Ананьєва
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 57-57, 2014
62014
Часові характеристики струму шунта та електрорушійної сили локомотивних котушок системи АЛСМ
ОМ Ананьєва
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.—2011.—Вип 127, 56-78, 2011
62011
Аппроксимация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи
ОМ Ананьева, МГ Давиденко, ММ Бабаев
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 9-13, 2016
52016
Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации
ОМ Ананьєва, МГ Давиденко, ММ Бабаєв
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
52016
Прием сигналов АЛСН в условиях действия двухкомпонентной помехи
ОМ АНАНЬЕВА, МГ ДАВИДЕНКО
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015
52015
Математична модель блок-ділянки рейкового кола як формувача струму в перерізі приймання сигналів АЛСН
ОМ Ананьєва
Харків: УкрДАЗТ, 43-51, 2011
52011
Математична модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН
ЮВ Соболєв, МГ Давиденко, ОМ Ананьєва, ВО Сотник
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.—2010.—Вип 119, 78-88, 2010
52010
Математическая модель двухкомпонентной аддитивной помехи в виде марковского процесса
ОМ Ананьева, МГ Давиденко, ММ Бабаев
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 20-24, 2016
32016
Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН
ОМ Ананьева, МГ Давиденко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
32015
Моделювання відбитої хвилі напруги сигнального струму рейкового кола
ЮВ Соболєв, ОМ Ананьєва
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 6, 2007
32007
Моделювання напруги генератора сигнального струму рейкового кола при наявності тріщини в рейці
ОМ Ананьєва
Удосконалення управління експлуатаційною роботою залізниць: Зб. наук. праць …, 2007
32007
Аналіз структури та параметрів сигналів колійних перетворювачів систем інтервального регулювання рухом поїздів
ЮВ Соболєв, ОМ Ананьєва
Перспективи розвитку рухомого складу залізниць: Зб. наук. праць.–Харків …, 2006
32006
Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи
СВ Панченко, ОМ Ананьева, МА ДАВИДЕНКО, ММ Бабаев
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 3-11, 2017
22017
Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл
СВ Панченко, ОМ Ананьєва, МГ Давиденко, ММ Бабаєв
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 3-7, 2018
12018
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електроніка» для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» механіко …
ДК Маков, ВВ Михайленко, ВВ Чибеліс, ОМ Скринник, ...
НТУУ «КПІ», 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20