Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E.
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E.
д.філос.н., професор, МДПУ ім. Б.Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
532002
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
402011
Свiтогляднi орiєнтацiї студентiв: тенденцiї змiн у трансформацiйному суспiльствi
ВЕ Бiлогур
182011
Ideological orientation of students: trends in social transformation:[The book]/VY Bilohur
VE Bilohur
Dnepropetrovsk: thresholds, 2011
182011
Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-203, 2014
162014
Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 113-120, 2013
152013
Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентсьуої молоді
В Білогур
Вища освіта України, 74-80, 2011
142011
Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях
ВЕ Билогур
Ровно: Ровенский ДГУ, 2002
142002
Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гілея: науковий вісник, 449-455, 2013
122013
Інформаційне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ВЄ Білогур
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
122002
Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 138-154, 2013
112013
Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст
В Білогур
Вища освіта України, 88-93, 2011
102011
Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического воспитания студентов
ВЕ Билогур
Физическое воспитание студентов творческих специальностей/ХГАДИ (ХХПИ …, 2002
102002
Формування концепцiї цiлiсної особистостi: теоретико-методологiчнi вимiри
ВЕ Бiлогур
Гуманiтарний вiсник Запорiзької державної iнженерної академiї, 192, 2014
92014
Теоретические и практические проблемы философии современного спорта в глобальном измерении
ВЕ Билогур
Философия и космология 1 (1 (11)), 2013
92013
Передумови формування ціннісного ставлення у студентів технічних спеціальностей ЗНТУ до самостійних занять фізичною культурою та спортом
В Білогур, Н Корж, С Сметанін, В Мазін
92011
Impact of the worldwide trends on the development of the digital economy
VH Voronkova, VA Nikitenko, TV Teslenko, VE Bilohur
Amazonia investiga 9 (32), 81-90, 2020
82020
Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс)
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 216-225, 2015
82015
Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 78-89, 2015
82015
Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization
V Bilohur
Gilea: Scientific Bulletin 75, 326-328, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20