Подписаться
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E. Bilogur V.E
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E. Bilogur V.E
д.філос.н., професор, МДПУ ім. Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
532002
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
412011
Impact of the worldwide trends on the development of the digital economy
VH Voronkova, VA Nikitenko, TV Teslenko, VE Bilohur
Amazonia investiga 9 (32), 81-90, 2020
202020
Свiтогляднi орiєнтацiї студентiв: тенденцiї змiн у трансформацiйному суспiльствi
ВЕ Бiлогур
182011
Ideological orientation of students, trends in social transformation:[Monograph]
V Bilohur
Dnepropetrovsk: thresholds, 2011
182011
Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-203, 2014
172014
Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 113-120, 2013
162013
Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях
ВЕ Билогур
Ровно: Ровенский ДГУ, 2002
162002
Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентсьуої молоді
В Білогур
Вища освіта України, 74-80, 2011
152011
Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 138-154, 2013
142013
Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гілея: науковий вісник, 449-455, 2013
122013
Спорт как гуманистическая основа развития личности: проблемы и перспективы
ВЕ Билогур
Теория и практика общественного развития, 66-70, 2014
112014
Теоретические и практические проблемы философии современного спорта в глобальном измерении
ВЕ Билогур
Философия и космология 1 (1 (11)), 201-213, 2013
112013
Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст
В Білогур
Вища освіта України, 88-93, 2011
112011
Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического воспитания студентов
ВЕ Билогур
Физическое воспитание студентов творческих специальностей/ХГАДИ (ХХПИ …, 2002
112002
Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини
В Білогур
Гілея: науковий вісник, 220-223, 2013
102013
Impact of the worldwide trends on the development of the digital economy. Amazonia Investiga, 9 (32), 81-90
V Voronkova, V Nikitenko, T Teslenko, V Bilohur
92020
Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 78-89, 2015
92015
Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс)
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 216-225, 2015
92015
Формування концепцiї цiлiсної особистостi: теоретико-методологiчнi вимiри
ВЕ Бiлогур
Гуманiтарний вiсник Запорiзької державної iнженерної академiї, 192, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20