Коритко Зоряна Ігорівна; Zoryana Korytko; Zoriana Korytko
Коритко Зоряна Ігорівна; Zoryana Korytko; Zoriana Korytko
д.б.н., професор; ORCID 0000-0002-7262-4723; Scopus Author ID 57205445705
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна фізіологія: навч. посіб./Зоряна Коритко, Євген Голубій
З Коритко
Львів: ПП Сорока, 2002
712002
Медико-біологічні основи фізичного виховання
ЗІ Коритко
ПП Сорока, Львів, 51 c., 2002
59*2002
Teaching approaches in extracurricular physical activities for12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions.
I Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (4), 2284-91, 2018
34*2018
Загальна фізіологія/Коритко ЗІ
ЗІ Коритко
Голубій ЄМ–Львів, 2002
312002
Differentiated approach to physical education of adolescents with different paces of biological development
A SitovskyI, B Maksymchuk, V Kuzmenko, Y Nosko, Z Korytko, O Bahinska, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (3), 1532-43, 2019
282019
Limit physical activity and stress: correction mechanism
ZI Korytko
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. - 2017. - Т. 49 …, 2017
212017
Сучасні уявлення про загальні механізми адаптації організму до дії екстремальних впливів; Contemporary notions about general mechanisms of adaptation of an organism to the …
ЗІ Коритко, ZI Korytko
Вісник проблем біології і медицини; Bulletin of Biology and Medicine, 28-35, 2013
172013
Adequacy criteria of physical loadings and their use in sports, physical education, and physical rehabilitation
Z Korytko, E Kulitka, O Bas, H Chornenka, V Zahidnyy, T Yakubovskyi
Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society 2 (50), 68-77, 2020
152020
Prediction of survival in non-Hodgkin lymphoma based on markers of systemic inflammation, anemia, hypercoagulability, dyslipidemia and Eastern Cooperative Oncology Group …
I Dzis, O Tomashevska, Y Dzis, Z Korytko
Acta Haematologica Polonica 51 (1), 34-41, 2020
152020
Нові погляди на механізми розвитку стадій загально-адаптаційного синдрому за умов дії граничних фізичних навантажень; New views on the mechanisms of development of stages of …
ЗІ Коритко, ZI Korytko
Світ медицини та біології; World of Medicine and Biology, 107-112, 2013
152013
Вплив гострого фізичного перевантаження на стан систем гемостазу та імуногенезу
ЗІ Коритко
Експериментальна та клінічна фізіологія, 182-185, 1995
151995
До питання про механізми адаптації серцево-судинної системи до циклічних навантажень
ЗІ Коритко
Досягнення біології та медицини, 70-76, 2010
142010
Адаптаційний потенціал та функціональні резерви кровообігу студентів з різним видом та об'ємом рухової активності
ІЯ Леськів, ЗІ Коритко, ОО Мисаковець
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 77-83, 2013
132013
Функціонально-метаболічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів за умов екстремальних впливів (огляд літератури з елементами власних досліджень …
ЗІ Коритко, ZI Korytko
Кримський терапевтичний журнал; Crimean Therapeutic Journal, 21-28, 2013
12*2013
Загальна фізіологія/Коритко ЗІ, Голубій ЄМ–Львів: 2002.–172 с
ЗІ Коритко
Режим доступу: http://repository. ldufk. edu. ua/handle/34606048/11475, 0
11*
Use of integral hematological indices for diagnostics of athletes’ adaptive processes
Z Korytko, E Kulitka, H Chornenka, V Zachidnyy
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 214 - 218, 2019
92019
Оптимизация функциональных возможностей и работоспособности в условиях физических нагрузок путем использования электронной копии фибринолизина
ЗИ Корытко
Медицинский университет, 10-14, 2011
92011
Повышение уровня физической подготовленности студентов медицинских училищ средствами фитнесс–аэробики
НВ Семенова, ЗИ Коритко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 126-130, 2009
92009
Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів
З Коритко, С Онищук, Н Семенова
82010
Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при ревматоїдному артриті
ЗІ Коритко, РМ Поник, ОВ Купріненко
Клінічна та експериментальна фізіологія і біохімія, 45-52, 2019
72019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20