Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana https://orcid.org/0000-0002-6764-4340
Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana https://orcid.org/0000-0002-6764-4340
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /
ОІ Бульвінська
Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова., 185 c., 1998
171998
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для україни: монографія.
ОБ В. Кремень (ред.), М. Михальченко, В. Андрущенко
Педагогічна думка, 2007
16*2007
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді
ОБ М. Лукашевич М. Михальченко, Т. Андрущенко
К: Педагогічна думка, 2010
10*2010
Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст
О Бульвінська
Зарубіжна література в навчальних закладах 12, 28-32, 2003
62003
"Ти бачиш, хід віків – то наче притча..." Жанр філософської притчі в творчості Річарда Баха і Пауло Коельо
О Бульвінська
Зарубіжна література в навчальних закладах 2, 7-10, 2004
5*2004
Перехід від писемної до електронної освітньої культури: соціологічний аспект
О Бульвінська
Вища освіта України 3, 2004
42004
Teacher communication competence: different theoretical approaches.
O Bulvinska
Internauka 1 (№ 15 (37).), P. 20–23., 2017
32017
Перехід до електронної освітньої культури: надбання і проблеми
О Бульвінська
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України …, 2007
3*2007
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія
ОГЯ О.І. Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
22016
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І): препринт (аналітичні матеріали)
ОІ Бульвінська, МВ Гриценко, ВІ Рябченко, ЗФ Самчук, ЛМ Червона
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
22015
Ціннісний розкол в Україні в умовах розбудови інформаційного суспільства
ОІ Бульвінська
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали II Всеукраїнської …, 2013
2*2013
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія
ОБ М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський
22012
Формирование дидактических умений у студентов педагогических университетов Украины: Дис. ... канд. пед. наук.
О Бульвинская
Дис. ... канд. пед. наук., 1998
21998
Transformation of the roles of Ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
О Bulvinska, L Chervona
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-41, 2019
12019
Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування)
O Bulvinska, M Bulvinsky
Освітологічний дискурс, 95-106, 2018
12018
Національні особливості європейських постмодерністських літератур : на прикладі французьких, англійських та шведських романів
О Бульвінська
Зарубіжна література в школах України. 4, 10-14, 2005
12005
SYSTEM OF EDUCATIONAL SCIENCES: EXPIRIENCE OF EUROPEAN UNIVERSITIES
O Bulvinska
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 68-73, 2020
2020
CУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
O Bulvinska
Освітологічний дискурс, 83-103, 2019
2019
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В КОМУНІКАТИВНІЙ ОСВІТІ
O Bulvinska, N Khanykina
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 68-73, 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛЕЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОМУ НАВЧАННІ ТА ВИКЛАДАННІ
O Bulvinska, L Chervona
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 38-44, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20