Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana
Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
НазваПосиланняРік
Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /
ОІ Бульвінська
Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова., 185 c., 1998
171998
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для україни: монографія.
ОБ В. Кремень (ред.), М. Михальченко, В. Андрущенко
Педагогічна думка, 2007
16*2007
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді
ОБ М. Лукашевич М. Михальченко, Т. Андрущенко
К: Педагогічна думка, 2010
11*2010
Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст
О Бульвінська
Зарубіжна література в навчальних закладах 12, 28-32, 2003
72003
"Ти бачиш, хід віків – то наче притча..." Жанр філософської притчі в творчості Річарда Баха і Пауло Коельо
О Бульвінська
Зарубіжна література в навчальних закладах 2, 7-10, 2004
6*2004
Перехід від писемної до електронної освітньої культури: соціологічний аспект
О Бульвінська
Вища освіта України 3, 2004
32004
Teacher communication competence: different theoretical approaches.
O Bulvinska
Internauka 1 (№ 15 (37).), P. 20–23., 2017
22017
Подолання ціннісного розколу серед студентської молоді України в контексті розбудови інформаційного суспільства
ОІ Бульвінська
Вища освіта України, 395–401, 2013
2*2013
Ціннісний розкол в Україні в умовах розбудови інформаційного суспільства
ОІ Бульвінська
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали II Всеукраїнської …, 2013
2*2013
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія
ОБ М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський
22012
Перехід до електронної освітньої культури: надбання і проблеми
О Бульвінська
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України …, 2007
2*2007
Формирование дидактических умений у студентов педагогических университетов Украины: Дис. ... канд. пед. наук.
О Бульвинская
Дис. ... канд. пед. наук., 1998
21998
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія
ОГЯ О.І. Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
12016
Вища освіта в системі цінностей студентської молоді України в умовах розбудови інформаційного суспільства
ОІ Бульвінська
Проблеми освіти: науково-методичний збірник, 249-253, 2014
12014
Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
О Бульвінська
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 22-30, 2018
2018
Види і форми безперервного професійного розвитку науково–педагогічних працівників (за результатами опитування).
ОІ Бульвінська, МА Бульвінський
Освітологічний дискурс., 95-106, 2018
2018
Сущность и структура коммуникативной компетентности преподавателей университетов в условиях интеграции высшего образования и науки
Бульвинская, О.И.
Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования …, 2017
2017
Розвиток комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки
ОЯ О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю ...
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних …, 2017
2017
Комунікативна компетентність у структурі дослідницької компетентності студентів
О Бульвінська
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика …, 2016
2016
Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи
О Бульвінська
Гілея, 247-251, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20