Ольга Гулька / Olha Hulka / https://orcid.org/0000-0002-8364-5941
Ольга Гулька / Olha Hulka / https://orcid.org/0000-0002-8364-5941
Lecturer, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз показників варіабельності ритму серця студентів незв’язаних вибірок
ОВ Гулька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2013
12013
БОЛЬОВІ ВІДЧУТТЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
А Качунь, О Гулька
Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії …, 2020
2020
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ОРГАНІЗМІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ОВ Гулька
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді, 61-66, 2020
2020
СУЧАСНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ
ОВ Гулька, М Мартищук
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту, 170-174, 2020
2020
Динаміка психофізіологічних функцій студентів факультету фізичного виховання в умовах фахової підготовки
О Гулька
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Стратегії формування пристосувальних реакцій в організмі студентів із різним характером навчального навантаження
О Гулька
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 193 …, 2019
2019
Розвиток адаптивних реакцій в організмі студентів факультету фізичного виховання на різних етапах фахової підготовки
ОВ Гулька
Тайп, 2018
2018
Психофізіологічні зміни в організмі студентів під впливом навчального навантаження
ОВ Гулька
2018
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ В ОРГАНИЗМЕ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ОВ Гулька
Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры …, 2017
2017
ФІЗІОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТОК З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
ОВ Гулька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Динаміка спектральних показників ВРС студентів з різним характером навчального навантаження
ОВ Гулька
Фізіологічний журнал 61 (4), 98-104, 2015
2015
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ ЛЮДИНИ ТА ФОРМУВАННЯ ГРУП ДОСЛІДЖУВАНИХ
O Hulka
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2014
2014
Проблема вивчення вегетативного тонусу людини та формування груп досліджуваних
ОВ Гулька
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 252-259, 2014
2014
The adaptation of students from different areas of training to professional conditions of higher education
O Hulka
British Journal of Science, Education and Culture, 83-88, 2014
2014
Взаємозв’язки адаптаційних показників з умовами професійної діяльності майбутніх педагогів
ОВ Гулька
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології. VI Міжнар …, 2012
2012
Формування адаптації до професійної діяльності у студентів з різною мотиваційною спрямованістю
ОВ Гулька
"Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології", присвячена …, 2010
2010
Ієрархія чинників формування адаптації до вимог професії у майбутніх педагогів
ОВ Гулька
Фізіологічний журнал 56 (2), 61-62, 2010
2010
Вплив умов практичної діяльності на показники ВРС у майбутніх вчителів-предметників під час практичної діяльності
ОВ Гулька
Молодь і поступ в біології 1, 247-248, 2009
2009
Статеві особливості формування фізіологічної адаптації у майбутніх вчителів до факторів навчально-виробничої діяльності під час проходження педагогічної практики
ОВ Гулька
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія …, 2009
2009
Взаємозв’язок між мотиваційною спрямованістю навчальної діяльності та функціональним станом серцевої діяльності у майбутніх педагогів
ОВ Гулька
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20