Бутенко Олена
Бутенко Олена
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аналіз ринку ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ІВ Дядюшкіна
Економічний простір, 73-81, 2013
162013
Оптимізація рівня запасів на підприємстві з використанням формули Вільсона
О Бутенко, І Барабанов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 118-121, 2011
3*2011
Ідентифікування методів ціноутворення щодо визначення ціни на продукцію з вторинної сировини
ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 24-28, 2009
32009
Підвищення ефективності використання вторинних ресурсів у будівництві
ОП Бутенко
Науковий вісник будівництва, 227-230, 2005
3*2005
Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ДО Стрельченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
22016
Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств
ОП Бутенко, ЮС Бондаренко
Економіка. Управління. Інновації, 2015
22015
Визначення чинників, що впливають на собівартість продукції з використанням вторинної сировини
ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 125-129, 2011
22011
Тенденції розвитку ринку житла в Україні
ОП Бутенко, СО Бутиріна, ОВ Садовніченко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 303-307, 2006
22006
Використання концепції lean-construction в управлінні будівельними підприємствами
ОП Бутенко, АО Єрмакова, ЮС Бондаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
12016
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ
ОП Бутенко
Економічний простір, С.156-164, 2014
12014
Розробка економічного механізму використання вторинних сировинних ресурсів підприємствами будівельної галузі
ОП Бутенко
Ефективна економіка, 2012
12012
Використання комплексного підходу при визначенні абсолютної економічної ефективності від використання золи ТЕС
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 20-24, 2011
12011
Класифікація цін у ринкових умовах господарювання
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко, ІВ Приходько
Коммунальное хозяйство городов, 142-146, 2008
12008
Ринок вторинних ресурсів та визначення його поняття
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко, АВ Кучерук, СВ Швець
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 187-190, 2006
12006
Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу
ОП Бутенко
Будівельне виробництво, С. 17 – 19., 0
1*
Практичні аспекти створення творчої команди на будівельному підприємстві на засадах Lean Сonstruction
О Бутенко, О Чупир, Н Опікунова, О Сичова
П’ятнадцята науково - практична міжнародна конференція «Міжнародна …, 2019
2019
Аналіз стану ринку будівельної продукції України
О Бутенко, А Колесник
Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді …, 2019
2019
Умови розвитку інтеграційних процесів у сфері державних фінансів України
О Бутенко, В Бондар
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку …, 2019
2019
Управління ліквідністю комерційного банку
О Бутенко, А Колесник
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку …, 2019
2019
Кейс-метод як різновид активного навчання студентів
О Бутенко, О Чупир
Розвиток освітньої системи: європейський вектор : матеріали ІІ Міжнародної …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20