Бутенко Олена
Бутенко Олена
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Verified email at kstuca.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Аналіз ринку ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ІВ Дядюшкіна
Економічний простір, 73-81, 2013
192013
Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ДО Стрельченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
52016
Оптимізація рівня запасів на підприємстві з використанням формули Вільсона
І Барабанов, О Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 118-121, 2011
32011
Ідентифікування методів ціноутворення щодо визначення ціни на продукцію з вторинної сировини
ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 24-28, 2009
32009
Підвищення ефективності використання вторинних ресурсів у будівництві
ОП Бутенко
Науковий вісник будівництва, 227-230, 2005
3*2005
Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств
ОП Бутенко, ЮС Бондаренко
Економіка. Управління. Інновації, 2015
22015
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ
ОП Бутенко
Економічний простір, С.156-164, 2014
22014
Визначення чинників, що впливають на собівартість продукції з використанням вторинної сировини
ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 125-129, 2011
22011
Тенденції розвитку ринку житла в Україні
ОП Бутенко, СО Бутиріна, ОВ Садовніченко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 303-307, 2006
22006
Підвищення конкурентоспроможності малого підприємства за рахунок використання бюджетування реклами
О Бутенко, К Головченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 121, 2017
12017
Використання концепції lean-construction в управлінні будівельними підприємствами
ОП Бутенко, АО Єрмакова, ЮС Бондаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
12016
Розробка економічного механізму використання вторинних сировинних ресурсів підприємствами будівельної галузі
ОП Бутенко
Ефективна економіка, 2012
12012
Використання комплексного підходу при визначенні абсолютної економічної ефективності від використання золи ТЕС
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 75-78, 2011
12011
Класифікація цін у ринкових умовах господарювання
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко, ІВ Приходько
Коммунальное хозяйство городов, 142-146, 2008
12008
Ринок вторинних ресурсів та визначення його поняття
ТЄ Андрєєва, ОП Бутенко, АВ Кучерук, СВ Швець
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 187-190, 2006
12006
Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу
ОП Бутенко
Будівельне виробництво, С. 17 – 19., 0
1*
Бізнес-індикатори інноваційного розвитку підприємства
О Бутенко, Н Опікунова
Міжнародна наукова інтернет-конференція Стан та перспективи розвитку …, 2019
2019
The Organizational and Economic Policy of the state Administration of Development of Railway Transport of Ukraine
O Mandych, T Suhorukova, O Butenko, I Solomnikov, H Ostroverkh
Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International …, 2019
2019
Характеристика видів маркетингу за ерою настання та визначення їх головних завдань і ключових концепцій
О Бутенко, Н Опікунова
Wiadomosci o postepie naukowym i rzeczywistych badaniach naukwych …, 2019
2019
Практичні аспекти створення творчої команди на будівельному підприємстві на засадах Lean Сonstruction
О Бутенко, О Чупир, Н Опікунова, О Сичова
П’ятнадцята науково - практична міжнародна конференція «Міжнародна …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20