Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko | Анатолий Загнитко ORCID ID: 0000-0001
Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko | Анатолий Загнитко ORCID ID: 0000-0001
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Vasyl’ Stus Donetsk National University
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ 662, 2001
10462001
Теоретична граматика сучасної української мови
АП Загнітко
BAO, 2011
2102011
Теорія сучасного синтаксису
АП Загнітко
ДонНУ, 2006
2042006
Лінгвістика тексту
АП Загнітко
Теорія і практикум. Донецьк: ДонНУ, 2006
1532006
Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2006
1332006
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни
АП Загнітко
1292012
Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування
АП Загнітко, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО, 2004
1082004
Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс)
АП Загнітко
К.: ІЗМН 240, 1996
981996
Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я
АП Загнітко, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 652, 2008
94*2008
Основи українського теоретичного синтаксису
АП Загнітко
Горлівка: ГДПІІМ, 2004
762004
Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2009
752009
Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці
АП Загнітко
К.: НМК ВО, 1990
611990
Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник
АП Загнітко, ІР Домрачева
Донецьк: Український культурологічний центр, 2001
562001
Основи дискурсології
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2008
542008
Словник українських прийменників. Сучасна українська мова
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 2007
512007
Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy
A Zahnitko
Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax]. Donetsk …, 2001
502001
Структура та ієрархія валентних значень дієслова
АП Загнітко
К.: НМК ВО 64, 1990
491990
Основи функціональної морфології української мови
АП Загнітко
К.: Вища школа, 1991
461991
Теоретична граматика української мови. Морфологія. Синтаксис
АП Загнітко
Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО, 627-631, 2011
442011
Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис
А ЗАГНІТКО
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т 16, 2007
352007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20