Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Vasyl’ Stus Donetsk National University
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ 662, 70, 2001
7182001
Теоретична граматика сучасної української мови
АП Загнітко
BAO, 2011
4962011
Теорія сучасного синтаксису
АП Загнітко
ДонНУ, 2006
1942006
Лінгвістика тексту
АП Загнітко
Теорія і практикум. Донецьк: ДонНУ, 2006
1462006
Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2006
1212006
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни
АП Загнітко
1152012
Теоретична граматика української мови
АП Загнітко
Донецьк: Дон ДУ, 1996
1101996
Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування
АП Загнітко, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО, 2004
1002004
Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс)
АП Загнітко
К.: ІЗМН 240, 1996
941996
Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я
АП Загнітко, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 652, 2008
87*2008
Основи українського теоретичного синтаксису
АП Загнітко
Горлівка: ГДПІІМ, 2004
762004
Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2009
722009
Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці
АП Загнітко
К.: НМК ВО, 1990
601990
Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник
АП Загнітко, ІР Домрачева
Донецьк: Український культурологічний центр, 2001
552001
Основи дискурсології
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2008
532008
Teoretyčna hramatyka ukra· ins· ko· i movy: sintaksis
AP Zahnitko
DonHU, 2001
49*2001
Словник українських прийменників
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО 416, 2007
482007
Структура та ієрархія валентних значень дієслова
АП Загнітко
К.: НМК ВО 64, 1990
471990
Основи функціональної морфології української мови
АП Загнітко
К.: Вища шк, 1991
391991
Сучасний тлумачний словник української мови
ІА Щукіна
BAO, 2012
332012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20