Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Vasyl’ Stus Donetsk National University
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ 662, 70, 2001
9262001
Теоретична граматика сучасної української мови
АП Загнітко
BAO, 2011
2052011
Теорія сучасного синтаксису
АП Загнітко
ДонНУ, 2006
1782006
Лінгвістика тексту
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2006
1212006
Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2006
1082006
Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування
АП Загнітко, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО, 2004
852004
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни
АП Загнітко
822012
Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова
АП Загнітко, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 219, 2008
77*2008
Основи українського теоретичного синтаксису
АП Загнітко
Горлівка: ГДПІІМ, 2004
702004
Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс)
АП Загнітко
К.: ІЗМН 202, 1996
701996
Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці
АП Загнітко
К.: НМК ВО, 1990
591990
Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2009
532009
Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник
АП Загнітко, ІР Домрачева
Донецьк: Український культурологічний центр, 2001
422001
Структура та ієрархія валентних значень дієслова
АП Загнітко
К.: НМК ВО 64, 1990
411990
Словник українських прийменників
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО 416, 2007
402007
Основи дискурсології
АП Загнітко
науково-навчальне видання/А. Загнітко.–Донецьк: ДонНУ, 2008
392008
Teoretyčna hramatyka ukra· ins· ko· i movy: sintaksis
AP Zahnitko
DonHU, 2001
35*2001
Основи функціональної морфології української мови
АП Загнітко
К.: Вища школа, 1991
341991
Сучасний тлумачний словник української мови
ІА Щукіна
BAO, 2012
302012
Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (Проблеми теорії)
АП Загнітко
К.: ІСДО, 1993
281993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20