Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Анатолій Загнітко | Anatolii Zahnitko | Anatolii Zagnitko ORCID ID: 0000-0001-7398-6091
Донецький національний університет імені Василя Стуса | Vasyl’ Stus Donetsk National University
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ 662, 70, 2001
6512001
Теоретична граматика української мови. Морфологія
АП Загнітко
Донецьк: ДонДУ, 1996
2361996
Теоретична граматика сучасної української мови
АП Загнітко
BAO, 2011
2202011
Теорія сучасного синтаксису
АП Загнітко
ДонНУ, 2006
1792006
Лінгвістика тексту
АП Загнітко
навчальний посібник/А. Загнітко.–Донецьк: Юго-Восток 314, 2007
1252007
Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2006
1142006
Теоретична граматика української мови
АП Загнітко
Донецьк: Дон ДУ, 1996
901996
Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування
АП Загнітко, ІГ Данилюк
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 2004
882004
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни
АП Загнітко
862012
Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс)
АП Загнітко
К.: ІЗМН 202, 1996
731996
Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова
АП Загнітко, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО, 219, 2008
702008
Основи українського теоретичного синтаксису
АП Загнітко
Горлівка: ГДПІІМ, 2004
702004
Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці
АП Загнітко
К.: НМК ВО, 1990
611990
Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект
АП Загнітко
Донецьк: ДонНУ, 2009
572009
Основи мовленнєвої діяльності: навчальний посібник
АП Загнітко, ІР Домрачева
Донецьк: Український культурологічний центр, 2001
472001
Словник українських прийменників
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО 416, 2007
442007
Структура та ієрархія валентних значень дієслова
АП Загнітко
К.: НМК ВО 64, 1990
441990
Основи дискурсології
АП Загнітко
науково-навчальне видання/А. Загнітко.–Донецьк: ДонНУ, 2008
412008
Teoretyčna hramatyka ukra· ins· ko· i movy: sintaksis
AP Zahnitko
DonHU, 2001
40*2001
Основи функціональної морфології української мови
АП Загнітко
К.: Вища школа, 1991
331991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20