Лариса Солобуто / ЛВ Солобуто / Lar. Solobuto / Larysa Solobuto
Лариса Солобуто / ЛВ Солобуто / Lar. Solobuto / Larysa Solobuto
Черноморский национальный университет им. Петра Могилы / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Практическая электротехника: Основы электротехники с использованием MATLAB/Simulink [Учебное пособие]
ВМ Рябенький, ЛВ Солобуто, АИ Черевко, ЕВ Лимонникова
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 2014
42014
Reduction of noise similar to solar interference in computer networks based on power line communication [IDAACS'2017]
D Rumiankov, I Zhuravska, L Solobuto, M Musiyenko
9th IEEE International Conference "Intelligent Data Acquisition and Advanced …, 2017
22017
Основи моделювання систем i процесiв в електротехнiцi (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink) [Навчальний посiбник]
ВМ Рябенький, СВ Драган, ЛВ Солобуто
"Новий Світ-2000", м. Львів, 384 с., 2008
2*2008
Логістичні моделі вантажоперевезень в мережі магазинів [Стаття]
ЛВ Солобуто, МЕ Солобуто
Науково-методичний журнал "Наукові праці", 2016
12016
Методика формирования экспертной группы для создания электронного учебника [Статья]
ИИ Коваленко, ЛВ Солобуто
Вестник Херсонского национального технического университета, 422, 2008
12008
Практика применения и использования CASE-технологий [Статья]
ВМ Рябенький, ЛВ Солобуто
Вестник Херсонского национального технического университета, 223, 2007
12007
Information technology of formation electronic complex of educational disciplines [VII international scientific conference. Prague, Czech Republic]
L Solobuto
Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions …, 2019
2019
Організація керування об’єктом на базі програмного модуля Arduino [ХІI Міжнар. наук.-практ. конф. Ольвійський форум]
ЮВ Братченко, ЛВ Солобуто
Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі, 2018
2018
Використання методу Temperature Sweep при дослідженні підсилювачів [ХІI Міжнар. наук.-практ. конф. Ольвійський форум]
ЛВ Солобуто
Cтратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі, 2018
2018
Использование информационных технологий в обучении [2nd International Conference, Helsinki, Finland]
ЛВ Солобуто
Innovative Technologies in Science and Education/ European Experience, 188-192, 2018
2018
Математична модель високовольтного високочастотного трансформатора [Стаття]
АМ Голобородько, ЛВ Солобуто
Наукові праці : Комп’ютерні технології 317 (305), 107–112, 2018
2018
Методичні підходи щодо організації навчального матеріалу дисципліни "Моделі і засоби роботи з великими обсягами даних (BIG DATA) [Статья]
КО Кірей, ЛВ Солобуто
Наукові праці : Педагогіка 301 (313), 71–76, 2017
2017
Специфіка використання програмного продукту NI MULTISIM для підготовки фахівців у галузі комп’ютерної інженерії [Статья]
КО Кірей, ЛВ Солобуто
Наукові праці : Комп’ютерні технології 308 (296), 125–130, 2017
2017
Моделювання ПЗУ для лослідження принципів його функціонування та використання [XIX Всеукр. наук.-метод. конф.]
ЛВ Солобуто
Могилянські читання – 2016, 2016
2016
Особенности моделирования в Circuit Design Suite [Материалы конференции]
Л Солобуто
Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2016). ВНТУ, 2016
2016
Використання MATLAB для вивчення основ комп’ютерних мереж [XVIII Всеукр. наук.-метод. конф.]
ЛВ Солобуто
Могилянські читання – 2015, 2015
2015
Информационное обеспечение процесса обучения и тестирования [Статья]
ЛВ Солобуто
Проблеми інформаційних технологій, 99-103, 2014
2014
Информационное обеспечение процесса обучения и тестирования [Статья]
ЛВ Солобуто
Проблеми інформаційних технологій, 99-103, 2013
2013
Использование компьютерной анимации как средства обучения и тестирования знаний [Статья]
ЛВ Солобуто
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD 13 (4), 13-16, 2013
2013
Информационное обеспечение процесса обучения и тестирования [Статья]
ЛВ Солобуто
Проблеми інформаційних технологій, 99-103, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20