Follow
Сторонянська Ірина Зеновіївна, Storonyanska I, Сторонянская И, Storonianska, Storonjanska
Сторонянська Ірина Зеновіївна, Storonyanska I, Сторонянская И, Storonianska, Storonjanska
Other namesStoronyanska Iryna, Storonianska Iryna, https://orcid.org/0000-0002-0237-1409
Заступник директора ІРД НАНУ, д.е.н., проф.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році
ДП України
Київ: НІСД, 2006
108*2006
Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку
І Сторонянська
Львів: ІРд НАН України 392, 2009
892009
Міжрегіональна інтеграція в Україні: монографія
І Сторонянська, С Шульц
Львів: Арал, 2007
79*2007
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of …
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
Lviv, State Institution “Institute of Regional Research named after MI …, 2020
70*2020
в 2017 році: аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: НІСД, 326-328, 2017
682017
Регіональна політика та механізми її реалізації
СІЗ Долішній М. І., Злупко С. Й., Вовканич С. Й.
Наукова думка, 2003
622003
Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України" Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році"
ВП Горбулін, ОС Власюк, ОМ Ляшенко
Nacionalʹnyj instytut stratehičnych doslidženʹ, 2017
56*2017
Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
І Сторонянська
Регіональна економіка, 101-111, 2006
56*2006
Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи
ІЗ Сторонянська, АО Пелехатий
Регіональна економіка, 228-238, 2014
54*2014
Регіони України: пошук моделі конвергентного розвитку: Монографія
ІЗ Сторонянська
Львів: Арал 142, 2008
492008
Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції монографія
І Сторонянська
Інститут регіональних досліджень, 2010
47*2010
Процеси конвергенції/дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки
ІЗ Сторонянська
Регіональна економіка, 73-84, 2008
46*2008
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8ми томах
СІЗ Кравців В.С., Шульц С.Л.
43*2013
Міжнародне міжрегіональне співробітництво: На прикладі Західного регіону України
ІЗ Сторонянська
Л.: Кальварія, 2002
43*2002
Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio Economic potential of the sustainable development of Ukraine and its …
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian], 2014
422014
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
40*2014
Корпоративна соціальна відповідальність:[навч. посіб.]
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2010
40*2010
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій--методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь
І Сторонянська
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2018
39*2018
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія
ВС Кравців
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ Ukraïny im. MI Dolishnʹoho", 2016
36*2016
Мiжрегiональнi iнтеграцiйнi процеси в Українi: тенденцiї та перспективи розвитку
I Сторонянська
35*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20