Follow
Сторонянська Ірина Зеновіївна, Storonyanska I, Сторонянская И, Storonianska, Storonjanska
Сторонянська Ірина Зеновіївна, Storonyanska I, Сторонянская И, Storonianska, Storonjanska
Other namesStoronyanska Iryna, Storonianska Iryna, https://orcid.org/0000-0002-0237-1409
Заступник директора ІРД НАНУ, д.е.н., проф.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році
ДП України
Київ: НІСД, 2006
112*2006
Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку
І Сторонянська
Львів: ІРд НАН України 392, 2009
852009
Міжрегіональна інтеграція в Україні: монографія
І Сторонянська, С Шульц
Львів: Арал, 177-200, 2007
77*2007
в 2017 році: аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: НІСД, 326-328, 2017
682017
Регіональна політика та механізми її реалізації
СІЗ Долішній М. І., Злупко С. Й., Вовканич С. Й.
Наукова думка, 2003
622003
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms ofá…
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
DU Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, Lvivá…, 2020
58*2020
Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
І Сторонянська
Регіональна економіка, 101-111, 2006
57*2006
Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України" Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році"
ВП Горбулін, ОС Власюк, ОМ Ляшенко
Nacionalʹnyj instytut stratehičnych doslidženʹ, 2017
54*2017
Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи
ІЗ Сторонянська, АО Пелехатий
Регіональна економіка, 228-238, 2014
54*2014
Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: natsionalna dopovid [Socio Economic potential of the sustainable development of Ukraine and itsá…
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian], 2014
512014
Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції монографія
І Сторонянська
Інститут регіональних досліджень, 2010
49*2010
Процеси конвергенції/дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки
ІЗ Сторонянська
Регіональна економіка, 73-84, 2008
47*2008
Регіони України: пошук моделі конвергентного розвитку: Монографія
ІЗ Сторонянська
Львів: Арал 142, 2008
472008
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
39*2014
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8ми томах
СІЗ Кравців В.С., Шульц С.Л.
39*2013
Корпоративна соціальна відповідальність:[навч. посіб.]
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2010
39*2010
Sotsialno-ekonomichnyі potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: natsional'na dopovid'[Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regionsá…
EM Libanova
Kyiv: DU SHUPR NAS of Ukraine (in Ukrainian), 2014
38*2014
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій--методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь
І Сторонянська
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukra´ny, 2018
37*2018
Мiжрегiональнi iнтеграцiйнi процеси в Українi: тенденцiї та перспективи розвитку
I Сторонянська
35*2009
Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності
ВС Кравців, ІЗ Сторонянська, ПВ Жук
Економіка України, 41-51, 2017
34*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20