Лариса Халанчук / Халанчук Л.В. / Larisa Khalanchuk / Larysa Khalanchuk (ODCID 0000-0002-6055-6233)
Лариса Халанчук / Халанчук Л.В. / Larisa Khalanchuk / Larysa Khalanchuk (ODCID 0000-0002-6055-6233)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Огляд методів генерації дискретних моделей геометричних об’єктів
ЛВ Халанчук, СВ Чопоров
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки …, 2018
19*2018
Modelling the Electromagnetic Processes and Phenomena in Quantum-Sized Systems in the Course of Physical and Mathematical Support of Master’s Programs for the “Electric Power …
N Sosnickaya, M Morozov, L Khalanchuk, H Onyshchenko
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
9*2019
Моделювання стану електрона у циліндричній квантовій точці з оболонкою
МВ Морозов, ЛВ Халанчук
82019
Застосування середовища Mathcad у загальному курсі фізики при підготовці фахівців інженерних спеціальностей
АФ Дяденчук, АФ Дяденчук, ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук
72020
Моделювання кванторозмірних гетеросистем та методичне забезпечення курсу Фізичні основи інформаційних технологій
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 415-421, 2019
72019
Оптимальний вибір методів очищення стічних та поверхневих вод
ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук, АО Коротун
ДДМА, 2017
6*2017
Visualization of differential calculus problems in the preparation of engineering students [Vizualizatsiia zadach dyferentsialnoho chyslennia pry pidhotovtsi studentiv …
AF Dyadenchuk, LV Khalanchuk
Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference of …, 2020
5*2020
Методи розв’язування задач теплопровідності
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук
52017
Modeling of Electron State in Quantum Dot Structures
N Sosnytska, M Morozov, L Khalanchuk
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-5, 2020
42020
Побудова дискретної моделі розв’язку рівняння Пуассона
ЛВ Халанчук, СВ Чопоров
Диференціальні рівняння та їх застосування: матер. міжнародної конф, 19-21, 2017
42017
Interdisciplinary links of physics and mathematics in the study of integral calculus [Mizhpredmetni zv’iazky fizyky i matematyky pry vyvchenni intehralnoho chyslennia]
AF Dyadenchuk, LV Khalanchuk
Development of modern science and education: realities, quality problems …, 2020
3*2020
Математичне комп’ютерне моделювання квантово-механічних явищ та процесів
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ЛВ Халанчук
Випуск 20, том 2, 2020
32020
Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів
ММ Данченко, НН Данченко, ОП Ломейко, АП Ломейко, НЛ Сосницька, ...
ДДМА, 2017
32017
Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних об’єктів
ЛВ Халанчук, СВ Чопоров
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки …, 2020
22020
РОЗРОБКА МЕТОДУ ПОБУДОВИ НЕРІВНОМІРНИХ СІТОК НА БАЗІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ПУАССОНА
ЛВ ХАЛАНЧУК, СВ ЧОПОРОВ
ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Т. 3, № 2.2, 274, 2020
2*2020
Застосування супутникової геодезії у землеробстві
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, МВ Морозов, НВ Морозов, НА Дьоміна, ...
ТДАТУ, 2020
22020
Modeling of the state of an electron in a cylindrical quantum dot with a shell
MV Morozov, LV Khalanchuk
Visnyk of Zaporizhzhya National University 2, 117-123, 2019
22019
Прикладна математика: навч. посібник
НЛ Сосницька, ВМ Малкіна, ОА Іщенко, ЛВ Халанчук, ОГ Зінов’єва
Мелітополь: ТОВ "КОЛОРПРИНТ", 2019
22019
Моделювання стану електрону у конічних квантових точках
НЛ Сосницька, ВІ Кравець, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 100-107, 2019
22019
Методи розв’язування задач теплопровідності для дослідження енергозбереження будівельних матеріалів
ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук, ВВ Безкоровайний
Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20