Олег Смирнов
Олег Смирнов
професор кафедри автомобільної електроніки ХНАДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гібридні автомобілі
ОВ Бажинов, ОП Смирнов, СА Сєріков, АВ Гнатов, АВ Колєсніков
Харків: ХНАДУ, 2008
572008
Концепция создания экологически чистого автомобиля
АВ Бажинов, ОП Смирнов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 15-19, 2006
222006
Характерні режими роботи гібридної енергетичної установки автомобіля
ОП Смирнов, ВІ Калмиков
Автомобильный транспорт: сб. науч. тр, 13-15, 2006
202006
Синергетичний автомобіль. Теорія і практика
ОВ Бажинов, ОП Смирнов, СА Сєріков, ВЯ Двадненко
Х.: ХНАДУ, 2011
182011
Тенденція створення екологічно чистого транспортного засобу
ОП Смирнов
Автомобильный транспорт: Сб. науч. тр, 103-107, 2005
152005
Синергетичний підхід до створення силової установки автомобіля
ОП Смирнов
Вестник ХНАДУ/Сб. научн. тр. Харьков: РИО ХНАДУ, 131-133, 2007
142007
Аналіз схемних рішень побудови автомобіля з гібридною енергетичною установкою
ОП Смирнов
Вестник ХНАДУ: сб. научн. тр.–Харьков: ХНАДУ, 41-43, 2006
142006
Сєрiков СА, Гнатов АВ, Колєснiков АВ Гiбриднi автомобiлi
ОВ Бажинов, ОП Смирнов
122008
Гiбриднi автомобiлi
АВ Бажинов, ОП Смирнов, СА Сєрiков, АВ Гнатов, АВ Колєснiков
82008
Гiбриднi автомобiлi СА Сєрiков та iн
ОВ Бажинов, ОП Смирнов
82008
Пути снижения стоимости подзаряжаемого гибридного автомобиля
АВ Бажинов, ВЯ Двадненко, СА Сериков, ЕА Серикова, ОП Смирнов
Вiсник СевНТУ, 36-39, 2012
72012
Використання конденсаторів великої ємності для забезпечення оптимальних параметрів роботи акумуляторних батарей гібридних автомобілів
ОП Смирнов, ОС ПАНІКАРСЬКИЙ, ВС Боженов, АО Смирнова
Вестник Донецкого института автомобильного транспорта, 50-56, 2009
72009
Перспективы развития систем электропитания транспортных средств
ОП Смирнов
Материалы доклада на конференции «Транспорт, экология–устойчивое развитие …, 2008
72008
Обоснование использования вентильных электрических машин в гибридных силовых установках автомобилей
ОП Смирнов, В Калмыков
Автомобильный транспорт, 2007
72007
Перспективні напрями розвитку сучасного автомобілебудування
ОП Смирнов
НТУ" ХПІ", 2014
62014
Гибридная силовая установка для транспортных средств
ОП Смирнов, АБ Богаевский, АО Смирнова
ХНТУСГ, 2013
62013
Концепция создания автотранспортных средств с альтернативными энергоустановками
ОП Смирнов
Материалы, 88-93, 2011
62011
Концептуальні рішення створення екологічно чистих автотранспортних засобів з електроприводом
ОП Смирнов
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2011
62011
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
ОП Смирнов, ОБ Богаевский, ВС Боженов, ОС Панікарський
Харків: ХНАДУ, 27, 2007
62007
Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах
ОП Смирнов, ОБ Богаєвський, АО Смирнова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Автомобіле-та …, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20