Людмила Гризун
Людмила Гризун
ХНПУ имени Г.С. Сковороды, физ-мат, кафедра информатики
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника
ЛЕ Гризун
Автореф. канд. пед. наук 13, 2002
812002
Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань: монографія
ЛЕ Гризун
Х.: ХНПУ 300, 2008
412008
Дидактичні особливості сучасного комп’ютерного підручника
ЛЄ Гризун
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи.–ХДПУ, 124, 2000
272000
Науково-практичні аспекти створення і впровадження електронного підручника для вищої школи
LI Bilousova, LE Gryzun
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
14*2012
Взаємодія наук і інтеграція систем знань як основа побудови змісту освіти
ЛЕ Гризун
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр./Харк. нац. пед. ун-т ім. ГС …, 2004
112004
Дидактичнi основи створення сучасного комп'ютерного пiдручника: дис.. канд. пед. наук: 13.00. 09/Гризун Людмила Едуардiвна.-Х., 2001.-210 с
ЛЕ Гризун
112001
Визначення специфіки навчальних дисциплін різних типів як один з чинників формування змісту вищої професійної освіти
ЛЕ Гризун
Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр.–Харків: Курсор, 24-34, 2008
82008
Функціональний підхід до створення комп'ютерного підручника
ЛІ Білоусова, ЛЕ Гризун
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2003
82003
Сутність педагогічного проектування дидактичного об’єкта «модульна структура навчальної дисципліни»
ЛЕ Гризун
Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр.—Харків, 14-25, 2006
72006
Технологія проектування модульної структури навчальної дисципліни на інтегративних засадах
ЛІ Білоусова, ЛЕ Гризун
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр.—К …, 2009
52009
Дидактичні основи модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань: Монографія, ХНПУ ім. ГС Сковороди
ЛЕ Гризун
Харків: ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2008
52008
Фреймова модель представлення знань як основа структурування навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань
ЛЕ Гризун
Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково …, 2006
52006
Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності
ЛЕ Гризун
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2012
42012
Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу в навчанні математики старшокласників
ЛЕ Гризун
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2012
42012
Особливості навчальної діяльності з використанням сучасного комп'ютерного підручника
ЛЕ Гризун
Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр.–Харків: ХДПУ, 105-108, 2001
42001
Еволюція місця та ролі підручника в системі дидактичних засобів навчання
ЛЕ Гризун
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр.–Харків: ХДПУ, 22-26, 1999
41999
Кібернетичні засади формування концепції проекту модульної структури навчальної дисципліни
ЛЕ Гризун
ВІСНИК, 1999
31999
Дидактичні аспекти модернізації засобів навчання в умовах інформатизації освіти
НТ Тверезовська, ОЮ Балалаєва
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
22013
Особливості організації процесу сприйняття студентами навчального матеріалу засобами інформаційних технологій
ЛЕ Гризун, КВ Копаниця
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 66-74, 2011
22011
Дидактичні завдання педагогічного проектування модульної структури навчальної дисципліни як компонента освітнього середовища
ЛЕ Гризун
Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових, 20, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20