Ніна Клименко
Ніна Клименко
КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут української мови НАН України
No verified email
TitleCited byYear
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008
1952008
Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові
НФ Клименко
Наукова думка, 1984
1691984
Система афіксального словотворення сучасної української мови
НФ Клименко
661973
Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Інститут мовознавства ім. ОО Потебні Національної Академії наук України, 1998
601998
Основи морфеміки сучасної української мови
НФ Клименко
Ін-т змісту і методів навчання, Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1998
601998
Інститут української мови
НАН України
Комітет наукової термінології.—К.:[б. в.], 1997
481997
Формалізовані основи семантичної класифікації лексики
НФ Клименко, ММ Пещак, ІФ Савченко
К.: Наукова думка, 10, 1982
401982
Лексична семантика і міжкультурні стереотипи
АД Бєлова
Мовні і концептуальні картини світу, 43-54, 2002
302002
Ін-т української мови
НАН України
К.:[б. в.], 1993
301993
Осново-і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови
НФ Клименко
Українська мова, 83-105, 2003
282003
Як народжується слово
НФ Клименко
К.: Радянська школа, 1991
251991
Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови
НФ Клименко
Слов’янські обрії: зб. наук. праць. Вип 2, 286-307, 2008
172008
Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Даниленко
Мовознавство., 96, 2003
152003
Аглютинативність в українському словотворенні
НФ Клименко
Українське мовознавство, 96-104, 1990
131990
Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Мовознавство, 1991
121991
Словотвірна категорія
НФ Клименко
Українська мова. Енциклопедія.–К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. МП…, 2004
102004
Оказіоналізм
ЛО Пустовіт
Українська мова: Енциклопедія.–2-е вид.–К.: Вид.-во" Українська енциклопедія…, 2004
82004
Абревіатура
НФ Клименко
Українська мова. Енциклопедія/[редкол.: Русанівський ВМ, Тараненко ОО…, 2000
82000
та ін. Морфемнословотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційнодовідкова система
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Комарова
Мовознавство.-1990.-Не 6, 41-50, 1990
81990
Неологізування в українській мові в часи глобалізації
НФ Клименко
У Міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство…, 2003
72003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20