Ніна Клименко
Ніна Клименко
КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут української мови НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008
2132008
Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові
НФ Клименко
Наукова думка, 1984
1811984
Система афіксального словотворення сучасної української мови
НФ Клименко
691973
Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Інститут мовознавства ім. ОО Потебні Національної Академії наук України, 1998
601998
Інститут української мови
НАН України
Комітет наукової термінології.—К.:[б. в.], 1997
511997
Формалізовані основи семантичної класифікації лексики
НФ Клименко, ММ Пещак, ІФ Савченко
К.: Наукова думка, 10, 1982
481982
Основи морфеміки сучасної української мови
НФ Клименко
Ін-т змісту і методів навчання, Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1998
411998
Ін-т української мови
НАН України
К.:[б. в.], 1993
39*1993
Лексична семантика і міжкультурні стереотипи
АД Бєлова
Мовні і концептуальні картини світу, 43-54, 2002
332002
Осново-і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови
НФ Клименко
Українська мова, 83-105, 2003
312003
Як народжується слово
НФ Клименко
К.: Радянська школа, 1991
261991
Основи морфеміки сучасної української мови: Навч. посібник
НФ Клименко
К.: ІЗМН, 1998
221998
Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови
НФ Клименко
Слов’янські обрії: зб. наук. праць. Вип 2, 286-307, 2008
202008
Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Даниленко
Мовознавство., 96, 2003
182003
Аглютинативність в українському словотворенні
НФ Клименко
Українське мовознавство, 96-104, 1990
141990
Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Мовознавство, 1991
131991
Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Комарова, ТІ Недозим, ТВ Іванова
Мовознавство, 1990
121990
Словотвір//Українська мова: Енциклопедія.–2-ге вид., випр. і доп
НФ Клименко
К.: Вид-во Укр. енцикл. ім. МП Бажана, 618-619, 2004
102004
Абревіатура
НФ Клименко
Українська мова: енциклопедія, 7, 2004
102004
Нові підходи до укладання комп’ютерних словників
НФ Клименко
Мовознавство, 1996
101996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20