Ніна Клименко
Ніна Клименко
КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут української мови НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008
2462008
Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові
НФ Клименко
Наукова думка, 1984
2031984
Система афіксального словотворення сучасної української мови
НФ Клименко
Vyd-vo" Naukova dumka", 1973
791973
Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Інститут мовознавства ім. ОО Потебні Національної Академії наук України, 1998
781998
Інститут української мови
НАН України
Комітет наукової термінології.—К.:[б. в.], 1997
78*1997
Основи морфеміки сучасної української мови
НФ Клименко
Ін-т змісту і методів навчання, Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1998
701998
Формалізовані основи семантичної класифікації лексики
НФ Клименко, ММ Пещак, ІФ Савченко
К.: Наукова думка, 10, 1982
541982
Лексична семантика і міжкультурні стереотипи
АД Бєлова
Мовні і концептуальні картини світу 7, 2002
392002
Як народжується слово
НФ Клименко
К.: Радянська школа, 1991
371991
Осново-і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови
НФ Клименко
Українська мова, 83-105, 2003
332003
Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови
НФ Клименко
Слов’янські обрії: зб. наук. праць. Вип 2, 286-307, 2008
232008
Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Даниленко
Мовознавство., 96, 2003
222003
Морфологічна будова композитів
НФ Клименко
Морфологічна будова сучасної української мови.–К.: Наук. думка, 5-34, 1975
201975
Аглютинативність в українському словотворенні
НФ Клименко
Українське мовознавство, 96-104, 1990
161990
Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові
НФ Клименко, ЄА Карпіловська
Мовознавство, 1991
151991
Динамiчнi процеси в сучасному українському лексиконi
НФ Клименко, ЕА Карпiловська, ЛП Кислюк
Клименко НФ, Карпiловська ЄА, Кислюк ЛП–К.: ВД Дмитра Бураго, 2008
142008
Нові підходи до укладання комп’ютерних словників
НФ Клименко
Мовознавство, 1996
121996
Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛІ Комарова, ТІ Недозим, ТВ Іванова
Мовознавство, 1990
121990
Оказіоналізм
ЛО Пустовіт, НФ Клименко
Українська мова: Енциклопедія.–2-е вид.–К.: Вид.-во" Українська енциклопедія …, 2004
112004
Словотвірна категорія
НФ Клименко
Українська мова. Енциклопедія.–К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. МП …, 2004
112004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20