Ludmila Borisenko / Людмила Борисенко
Ludmila Borisenko / Людмила Борисенко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реалізація соціальних функцій держави через Фонд соціального страхування
ІІ Кичко, ЛІ Борисенко, ІВ Губа
Фінансові дослідження, 2017
22017
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ГВ Кравчук, ОП Приходько, CС Алексєєнко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 204-211, 2015
12015
Значення єдиного соціального внеску у процесі формування доходів бюджету Пенсійного фонду України
ЛІ Борисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
ІІ Кичко, ЛІ Борисенко, МВ Левченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 126-135, 2019
2019
Інвестування: методичні вказівки щодо самостійної та індивідуальної роботи для студентів всіх спеціальностей і форм навчання
ЛІ Борисенко, ВФ Савченко, ММ Забаштанський
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Організація та облік соціальних виплат: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 073" Менеджмент"(спеціалізація" Управління персоналом та …
ЛІ Борисенко, ММ Забаштанський
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ
Р Ільєнко, Л Борисенко
UKRAINE–EU. INNOVATIONS IN EDUCATION, TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW, 229, 2018
2018
Сучасні аспекти стимулювання праці персоналу
ММ Забаштанський, ЛІ Борисенко, ЮО Лавренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
2017
Фінансові інструменти забезпечення державних гарантій у сфері зайнятості
ЛІ Борисенко
Ніжин: ФОП Лук’яненко ВВ, ТПК «Орхідея», 2017
2017
Реалізація соціальних функцій держави через фонд cоціального страхування
ЛІ Борисенко, ІВ Губа, ІІ Кичко
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017
2017
Modern aspects of conducting forensic accounting expertise in Ukraine
ЛІ Борисенко, ММ Забаштанський, ВГ Суржик
2017
Управління персоналом та економіка праці: метод. вказівки до виробничої практики для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління персоналом та економіка …
АВ Холодницька
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання
ЛІ Борисенко, ІІ Кичко
Чернігів: ЧДТУ, 2017
2017
Бюджетний облік. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання
ЛІ Борисенко, ІІ Кичко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Економіка підприємства. Методичні вказівки до навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання
ЛІ Борисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АВ Холодницька, ЛІ Борисенко
Проблемы и перспективы экономики и управления, 128-134, 2015
2015
Державне регулювання зайнятості. Методичні вказівки до проведення семінарських занять студентів спеціальностей 7.03050501, 8.03050501–«Управління персоналом та економіка праці …
ЛІ Борисенко, ІМ Царик
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Економічний аналіз роботи соціальних установ. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів напряму підготовки 6.130102–«Соціальна робота», спеціальностей 7 …
СМ Хмелевський, ІІ Кичко
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Ревізія і контроль фінансово-економічної діяльності установ соціальної сфери. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.13010201 …
СМ Хмелевський, ЛІ Борисенко, ІІ Кичко, ОІ Черниченко, ТГ Веремієнко
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Управління персоналом. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 Управління персоналом та економіка праці усіх форм навчання
СМ Хмелевський, РВ Ільєнко, ЛІ Борисенко, ІІ Кичко, АВ Холодницька, ...
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20