Ludmila Borisenko / Людмила Борисенко
Ludmila Borisenko / Людмила Борисенко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реалізація соціальних функцій держави через Фонд соціального страхування
ІІ Кичко, ЛІ Борисенко, ІВ Губа
Фінансові дослідження, 2017
22017
Управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки
ГВ Кравчук, ОП Приходько, СС Алексєєнко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 204-211, 2015
12015
Формування дієвого механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах
АВ Холодницька, ЛІ Борисенко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 128-134, 2015
12015
Значення єдиного соціального внеску у процесі формування доходів бюджету Пенсійного фонду України
ЛІ Борисенко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Управління персоналом та економіка праці: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 …
СМ Хмелевський, ЛМ Ремньова, ІІ Кичко, ЛМ Мекшун, АВ Холодницька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Умови формування трудового потенціалу підприємств морського транспорту та фактори його реалізації
ЛІ Борисенко, ІІ Кичко, МВ Левченко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
ІІ Кичко, ЛІ Борисенко, МВ Левченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 126-135, 2019
2019
Інвестування: методичні вказівки щодо самостійної та індивідуальної роботи для студентів всіх спеціальностей і форм навчання
ЛІ Борисенко, ВФ Савченко, ММ Забаштанський
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Організація та облік соціальних виплат: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 073" Менеджмент"(спеціалізація" Управління персоналом та …
ЛІ Борисенко, ММ Забаштанський
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ
Р Ільєнко, Л Борисенко
UKRAINE–EU. INNOVATIONS IN EDUCATION, TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW, 229, 2018
2018
Регулювання соціально трудових відносин: сучасний стан та перспективи розвитку
ЛМ Газуда, СМ Хмелевський, ІВ Губа, НО Кодацька, НВ Волкова, ...
Ніжин: ФОП Лук’яненко ВВ ТПК «Орхідея», 2017
2017
Сучасні аспекти стимулювання праці персоналу
ММ Забаштанський, ЛІ Борисенко, ЮО Лавренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
2017
Фінансові інструменти забезпечення державних гарантій у сфері зайнятості
ЛІ Борисенко
Ніжин: ФОП Лук’яненко ВВ, ТПК «Орхідея», 2017
2017
Реалізація соціальних функцій держави через фонд cоціального страхування
ЛІ Борисенко, ІВ Губа, ІІ Кичко
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017
2017
Modern aspects of conducting forensic accounting expertise in Ukraine
ЛІ Борисенко, ММ Забаштанський, ВГ Суржик
2017
Управління персоналом та економіка праці: метод. вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 …
СМ Хмелевський, РВ Ільєнко, ЛІ Борисенко, ІІ Кичко, ІМ Царик, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання
ЛІ Борисенко, ІІ Кичко
Чернігів: ЧДТУ, 2017
2017
Бюджетний облік. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання
ЛІ Борисенко, ІІ Кичко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Економіка підприємства. Методичні вказівки до навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030505–«Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання
ЛІ Борисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АВ Холодницька, ЛІ Борисенко
Проблемы и перспективы экономики и управления, 128-134, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20