Подписаться
Плахтій Данило Петрович
Плахтій Данило Петрович
Подільський державний аграрно-технічний університет/STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY in
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізіологія людини. Обмін речовин та енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і відповідях
ПД Плахтій, ДП Плахтій
182014
Основи медичних знань
ПД Плахтій, ЛС Соколенко, НВ Гутарєва
Кам'янець-Подільский: TOB" Друкарня Рута", 2014
11*2014
Про здоров’я та здоровий спосіб життя: навч. посібник
ДП Плахтій
Кам’янець-Подільський, 2004
112004
Сучасні технології утилізації відходів/Гаврилянчик РЮ, АЕ Хабовський, ДП Плахтій
РЮ Гаврилянчик
Кам’янець–Подільський: ПДАТУ, 2010
102010
Екологічний моніторинг якості поверхневих вод за зміною видового складу вищої водної рослинності в умовах Подільського Придністер’я
РЮ Гаврилянчик, ДП Плахтій
Навколишнє середовище і здоров’я людини: матеріали міжнародної наукової …, 2008
82008
Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/[Плахтій ПД, Савчук АМ, Підгорний ВК; за ред. ПД Плахтія].–[вид. 2-ге, допов. і …
ПД Плахтій
Кам’янець-Подільський: Буйницький ОА, 2010
62010
Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Тести і завдання для самостійної підготовки
ПД Плахтій, ОО Безкопильний, ВМ Марчук
32014
THE ACTIVITIES OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENT: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE EU STATES
N Ridei, O Bakhmat, D Plahtiy, O Polova, Y Holovnia
International Journal of Computer Science & Network Security 21 (9), 323-331, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН БІЛКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ В ОРГАНІЗМІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ПІД ВПЛИВОМ ТРУТНЕВОГО ГОМОГЕНАТУ І ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ
П Плахтій, Д Плахтій
Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні, 86-90, 2018
2018
Харчові, оздоровчі та лікувальні властивості продуктів бджільництва
ВС Строяновський, Т Коваль, ДП Плахтій
2018
ОЦІНКИ ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ РУЙНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Л Шелудченко, ОС Чинчик, Д Плахтій
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті …, 2018
2018
Використання оздоровчих фізичних вправ на статичну витривалість та окремих груп м’язів учнів старших класів
ЄП Козак, ДП Плахтій
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Харчові та лікувальні властивості продуктів бджільництва. Основи апівалеології
ЛС Соколенко
2017
Фізіологія і біохімія обміну речовин та енергії. Завдання для самостійної підготовки, тести
ЛС Соколенко
2017
Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум
ЛС Соколенко
2017
ЕКОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
Н Гордій, Д Плахтій
Аграрна наука та освіта Поділля, 2017
2017
Екологія. Основні терміни, поняття та означення
ПД Плахтій, ОС Чинчик, СВ Кобринська
2014
Словник термінів загального землезнавства
ОЛ Лясота, ПД Плахтій
2014
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЧИСНИХ СПОРУД СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКОГО КП ВГК «ВОДОКАНАЛ»
ТМ Корчевна
Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток.(березень, 2014р.), 2014
2014
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ВОДООЧИСТКИ ОЧИСНИХ СПОРУД СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ ЗАТ «ОБОЛОНЬ»
ОВ Поверга
Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток.(березень, 2010р.), 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20