Beata Hołub
Title
Cited by
Cited by
Year
Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used for explanation of the site location
M Łanczont, T Madeyska, P Mroczek, B Hołub, B Żogała, A Bogucki
Quaternary International 359, 89-95, 2015
122015
Age and palaeoenvironmental history of loess cover in the area of the Kraków-Spadzista Street archaeological site (southern Poland)
M Łanczont, T Madeyska, P Mroczek, B Hołub, M Komar, J Kusiak, ...
International Conference World of Gravettian Hunters, Abstracts and Guide …, 2013
92013
Studium historyczno-geograficzne narodowości w Galicji Wschodniej w świetle spisów ludności w latach 1890–1910
B Hołub
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia …, 2013
72013
Phases of aeolian accumulation on the Vistula Spit (Southern Baltic Sea) in the light of TL dating and analysis of a digital elevation model
S Fedorowicz, G Wysiecka, P Zieliński, B Hołub
Geological Quarterly 56 (2), 345-352, doi: http://dx. doi. org/10.7306/gq. 1026, 2012
72012
Depositional conditions on an alluvial fan at the turn of the Weichselian to the Holocene–a case study in the Żmigród Basin, southwest Poland
P Zieliński, RJ Sokołowski, S Fedorowicz, B Woronko, B Hołub, ...
Geologos 22 (2), 105-120, 2016
62016
Types of gullies and conditions of their development in silvicultural loess catchment (Szczebrzeszyn Roztocze region, SE Poland)
K Dobek, P Demczuk, J Rodzik, B Hołub
Landform Analysis 17, 39-42, 2011
62011
Próba rekonstrukcji rzeźby terenu i środowiska z okresu funkcjonowania późnomagdaleńskiego obozowiska w Wilczycach (Wyżyna Sandomierska)
K Bałaga, B Hołub, J Kusiak, M Łanczont, P Mroczek, P Zieliński, ...
Landform Analysis 9, 2008
62008
Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine)
M Łanczont, T Madeyska, O Sytnyk, A Bogucki, M Komar, J Nawrocki, ...
Quaternary International 365, 74-97, 2015
52015
Palaeoenvironmental background and age of the late Palaeolithic settlement in SE Poland (A case study from the Sandomierz Upland and Carpathians)
M Komar, Ł Maria, VN Paweł, B Krystyna, H Beata, K Jarosław, ...
The Open Geography Journal 3 (1), 2010
52010
Natural environment of the Gravettian settlement in the Kraków Spadzista site based on palaeogeographical interpretation of loess-palaeosol sequences
M Łanczont, P Mroczek, T Madeyska, M Komar, B Hołub, B Żogała, ...
3. Natural environment of the Gravettian settlement in the Kraków Spadzista …, 2016
42016
Zapis interglacjalno-glacjalnych cykli w sekwencji osadowej w Krużykach nad Dniestrem (Wschodnie Podkarpacie)
M ŁANCZONT, A BOGUCKYJ, P MROCZEK, P ZIELIŃSKI, A JACYSZYN, ...
Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 65 (2), 37-55, 2010
42010
Współczesny opad pyłku lipy i klonu jako przyczynek do palinologicznej interpretacji gleb kopalnych
K Mędrek, B Hołub, K Bałaga
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia …, 2015
32015
Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used for explanation of the site location
M Łanczont, T Madeyska, P Mroczek, B Hołub, B Zogała, A Bogucki
Quaternary International 30, 1e7, 2014
32014
Human impact on gully erosion
G Janicki, J Rejman, W Zgłobicki, J Poesen, L Starkel, V Agnesi, ...
Landf. Anal 17, 1-229, 2011
32011
Palaeolithic site Halych II: problems of stratigraphy and chronology
A Bogucki, M Łanczont, O Sytnyk, T Madeyska, R Dmytruk, A Yatyshyn, ...
Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area 13 …, 2009
3*2009
Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland)
M Łanczont, T Madeyska, B Hołub, M Komar, P Mroczek, K Standzikowski, ...
Quaternary International 512, 113-132, 2019
22019
Examples of landscape reconstructions near the eastern range of the Magdalenian occupation (SE Poland) based on GIS analysis
B HOŁUB, M ŁANCZONT, T Madeyska
Anthropologie (1962-) 54 (3), 205-230, 2016
22016
Rola powodzi w kształtowaniu równiny zalewowej doliny Bugu pod Janowem Podlaskim (Podlaski Przełom Bugu)
M Kusznerczuk, B Hołub
Landform Analysis 8, 2008
22008
Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians
M Łanczont, A Bogucki, A Yatsyshyn, S Terpiłowski, P Mroczek, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77, 2019
12019
Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along loess slope in the Seret River valley: evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine)
M Łanczont, T Madeyska, O Sytnyk, A Bogucki, M Komar, J Nawrocki, ...
Quaternary International (in press). http://dx. doi. org/10.1016/j. quaint 35, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20