Ірина Барна Iryna Barna
Ірина Барна Iryna Barna
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Етногеографічне дослідження реґіону (на матеріалах Тернопільської області)/ІМ Барна
ІМ Барна
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.-Львів, 4, 2005
72005
До проблем системного аналізу якості навколишнього середовища
ГЛР Барна І.М.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2015
32015
Історико-географічні чинники формування етнічного складу населення Тернопільщини
І Барна
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету …, 2002
22002
Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля
ЛР Грицак, ІМ Барна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Етнічний склад населення Тернопільської області на початку ХХ ст.
І Барна
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2003
12003
ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ "СУСПІЛЬСТВО – ЛАНДШАФТ"
БІ М.
міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання. Епоха …, 2018
2018
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БІОСИСТЕМ
ІМ Барна
ББК 20.1 П 77, 8, 2018
2018
Formation of the ethnic diversity of the people of the Ternopil region up to the XIV century
B I.
Proceedings of XVI International scientific conference «World science news …, 2018
2018
Ethnic aspect of natural resource management of the Ternopil region during the
I Barna, S Barna
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
THE POTENTIAL OF ATMOSPHERIC AIR AND WATER STABILITY UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE IN THE TERNOPIL REGION
ЛВ Янковська, ІМ Барна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Етнокультурний аспект природокористування в Подільському регіоні (на прикладі Тернопільської області)
ІМ Барна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Ethnic aspect of natural resource management of the Ternopil region during the ХІІ-ХVІІІ centuries
I Barna, S Barna
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Потенціал стійкості атмосфери та поверхневих вод Тернопільської області в умовах антропогенного навантаження
ЛЯ І. Барна
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, 145-149, 2017
2017
ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ ВПРОДОВЖ ХІІІ-ХVІІІ СТ.
СБ Ірина Барна
Наукові записки 1 (Серія; географія), 4-9, 2017
2017
Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування
Л Царик, І Барна, Ю Гайда, М Гінзула, Л Грицак, Л Заставецька, ...
СМП «Тайп», 2016
2016
Етнічні виміри природничо-географічних досліджень Поділля
ГЛР Барна І.М.
Подільські читання: Унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля …, 2016
2016
Традиційне природокористування народів холодних поясів у контексті концепції сталого розвитку
БІ М.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2015
2015
Етнокультурні традиції раціонального природокористування
БІ М.
Тернопільщина:цілі і потенціал сталого природокористування., 309-348, 2015
2015
Природно-географічні чинники формування традиційного природокористування на теренах Тернопільської області
ІМ Барна
Матеріали науково-практичної конференції викладачів і студентів, 19-20, 2014
2014
Екологічна складова української ментальності у традиційному природокористуванні
І Барна
Подільські читання: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20