Підписатись
Наталія Завацька
Наталія Завацька
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University СНУ ім. В. Даля, кафедра практичної психології та
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх.-2010.
ГД Золотова
422010
Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації
ЄЮ Завацький, НЄ Завацька, ЛВ Спицька
Наука і освіта, 136-141, 2017
252017
Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в сучасному соціумі: монографія/Під ред. НЄ Завацької
НЄ Завацька
Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2012
252012
Соціально-психологічні аспекти адаптації молоді до умов ринкової економіки: монографія
НЄ Завацька, ВЄ Харченко
НЄ Завацька, ВЄ Харченко/Під ред. НЄ Завацької.–Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012
232012
Соціально-психологічні чинники формування організаційної культури студентів вищих навчальних закладів
ОО Мітічкіна
–соціальна психологія, 2012
232012
Психологічні основи соціальної реадаптації особистості зрілого віку
НЄ Завацька
К.: Вища школа, 2010
232010
Управлінський процес та формування організаційної культури у вищій школі: соціальнопсихологічний аспект: монографія/Наталія Євгенівна Завацька, Ольга Олександрівна Мітічкіна …
НЄ Завацька
Луганськ: Ноулідж, 2013
222013
Особливості особистісної диференціації узалежненої поведінки підлітків та її корекція
НЄ Завацька, НЕ Завацкая
212002
Психологічні технології професійного самозбереження молоді та її соціальної підтримки в епоху суспільних трансформацій
ІВ Ващенко, НЄ Завацька
Розвиток особистості в різних умовах соціалізації: монографія/за наук. ред …, 2016
202016
Мобільність як необхідна умова професійного становлення особистості
L Piletska
Психологія і особистість 1 (2), 243-257, 2015
202015
Особливості соціальної підтримки в осіб з різним ступенем соціальної адаптації
НЄ Завацька
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. ГС …, 2010
182010
Теоретичні підходи та основні методи психотерапії узалежненої поведінки: соціально-психологічний аспект
НЄ Завацька
К. : Український видавничий консорціум, 2008. – 260 с., 2008
18*2008
Дослідження адаптаційного потенціалу особистості
НЄ Завацька
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. ВН Каразіна, 98-101, 2003
152003
Психологія ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції:[монографія]
НЄ Завацька
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011
142011
Психологія соціальної реадаптації осіб зрілого віку: монографія/Наталія Євгенівна Завацька
НЄ Завацька
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009
142009
Психологія професійного зростання жіноккерівників у правоохоронних органах України: монографія
ІВ Ващенко, НЄ Завацька, ІІ Ханенко
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013
122013
Особливості ставлення до професії та професійного здоровʼя у фахівців економічної галузі
ІВ Ващенко, НЄ Завацька, ЮА Завацький
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 61-67, 2018
92018
Автоматизація процесів керування технологічним обладнанням з електрогідравлічним приводом
ВІ Соколов, ЯВ Соколова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
92017
Сучасні технології розширення адаптаційного потенціалу особистості
НЄ Завацька
Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля …, 2004
92004
Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах
НЄ Завацька, ЮВ Сербін
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 183-191, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20