Наталія Чухрай / Nataliya Chukhray
Наталія Чухрай / Nataliya Chukhray
Verified email at lp.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2002
3272002
Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник
Н Чухрай, Р Патора
К.: КОНДОР 398, 11, 2006
2392006
Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія
Н Чухрай, О Гірна
Львів: Інтелект-Захід 237, 2007
1722007
Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб.
ЄВ Крикавський, НІ Чухрай, НВ Чорнописька
К.: Кондор, 340, 2006
1662006
Промисловий маркетинг: підручник
ЄВ Крикавський, НІ Чухрай
Львів: Вид-во нац. ун." Львівська політехніка, 2004
1472004
Логістичне обслуговування: підручник
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2006
1242006
Маркетинг: підручник
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Львів: Інтелект-Захід, 2002
1072002
Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія
НІ Чухрай, ЯЮ Криворучко
Львів: Растр-7, 98-112, 2008
972008
Інновації та логістика товарів: Монографія
Н Чухрай, Р Патора
Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка, 2001
862001
Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики
НІ Чухрай
Л.: Національний університет «Львівська політехніка, 2003
682003
Маркетинг
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Нав. посібник, 80-81, 2002
612002
Маркетинг інновацій: підручник
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011
592011
Маркетинг: підруч.
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Львів: Нац. ун-т „Львівська політехніка"(Інформ.-вид. центр „Штелект+" Ін …, 2002
482002
Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання
НІ Чухрай
Інновації: проблеми науки і практики: Монографія.–Х.: ВД „ІНЖЕК, 94-102, 2006
352006
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
НІ Чухрай, ОП Просорович
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015
342015
Особливості маркетингу продуктових інновацій
НІ Чухрай, ТБ Данилович
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
342007
Промисловий маркетинг і логістика
Є Крикавський, Н Чухрай
Львів: ДУ “Львівська політехніка, 1998
341998
Товарна iнновацiйна полiтика: управлiння iнновацiями на пiдприємствi: пiдручник
Н Чухрай, Р Патора
312006
Логiстичне обслуговування: пiдручник
НI Чухрай
Львiв: Видавництво НУ “Львiвська полiтехнiка, 2006
282006
Логiстичнi рiшення щодо аутсорсингу
НI Чухрай
Логистика, 37-39, 2007
252007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20