Follow
Наталія Чухрай / Nataliya Chukhray
Наталія Чухрай / Nataliya Chukhray
Verified email at lp.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2002
3552002
Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник
Н Чухрай, Р Патора
К.: КОНДОР 398, 11, 2006
2612006
Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія
Н Чухрай, О Гірна
Львів: Інтелект-Захід 237, 2007
1962007
Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб.
ЄВ Крикавський, НІ Чухрай, НВ Чорнописька
К.: Кондор, 340, 2006
1892006
Промисловий маркетинг: підручник
ЄВ Крикавський, НІ Чухрай
Львів: Вид-во нац. ун." Львівська політехніка, 2004
1752004
Логістичне обслуговування: підручник
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2006
1512006
Маркетинг: підручник
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Львів: Інтелект-Захід, 2002
1172002
Інновації та логістика товарів: монографія
Н Чухрай, Р Патора
Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка, 2001
892001
Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія
НІ Чухрай, ЯЮ Криворучко
Львів: Растр-7, 98-112, 2008
832008
Маркетинг інновацій: підручник
НІ Чухрай
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011
732011
Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики
НІ Чухрай
Л.: Національний університет «Львівська політехніка, 2003
732003
Маркетинг: підруч.
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Львів: Нац. ун-т „Львівська політехніка"(Інформ.-вид. центр „Штелект+" Ін …, 2002
602002
Маркетинг
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Нав. посібник, 80-81, 2002
522002
Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спирається на знання
НІ Чухрай
Інновації: проблеми науки і практики: Монографія.–Х.: ВД „ІНЖЕК, 94-102, 2006
422006
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
НІ Чухрай, ОП Просорович
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015
402015
Маркетинг:[навч. посібник]
ЛА Мороз, НІ Чухрай
Мороз ЛА, Чухрай НІ–Львів: ДУ “Львівська політехніка, 1999
391999
Промисловий маркетинг і логістика
Є Крикавський, Н Чухрай
Львів: ДУ “Львівська політехніка, 1998
391998
Логістичні рішення щодо аутсорсингу
НІ Чухрай
Логистика, 37-39, 2007
382007
Особливості маркетингу продуктових інновацій
НІ Чухрай, ТБ Данилович
Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в …, 2007
372007
Товарна iнновацiйна полiтика: управлiння iнновацiями на пiдприємствi: пiдручник
Н Чухрай, Р Патора
322006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20