Підписатись
Кондратенко Ганна, Ганна Кондратенко, G Kondratenko, Kondratenko G, Г. Г. Кондратенко
Кондратенко Ганна, Ганна Кондратенко, G Kondratenko, Kondratenko G, Г. Г. Кондратенко
Інші іменаКондратенко Ганна, Кондратенко Г.Г., Kondratenko G
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка / Borys Grinchenko Kyiv University
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності
ГГ Кондратенко
182006
Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти
Г Кондратенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 152-158, 2015
142015
Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб.
ОДЛ О.М.Олексюк, Г.Г.Кондратенко
К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2011
9*2011
Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
ГГ Кондратенко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер …, 2016
42016
Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу
ГГ Кондратенко
“Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття”, 365-372, 2014
32014
Формування творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі їх професійної підготовки
ГГ Кондратенко
Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені М …, 2003
32003
Теоретичні основи формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності/Ганна Григорівна Кондратенко
ГГ Кондратенко
Наукові записки: Серія педагогічні та історичні науки.-Вип. LXIV (64).-К …, 2006
22006
Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті
ГГ Кондратенко
Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць …, 2021
12021
Association Agreement: Driving Integrational Changes
R Iserman, M Dei, O Rudenko, Y Tsekhmister, V Lunov
2019). Association agreement: driving integrational changes. Chicago: Accent …, 2019
12019
Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності
Г Кондратенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
12013
Repertoire policy as a basis for the development of performance skills of an instrumentalist musician
О Дроздова, СВ Борисов, ОС Плохотнюк, ГГ Кондратенко, А Гончаров
AD ALTA, 201-206, 2023
2023
Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study
A Shpyrka, L Bondarenko, G Kondratenko, A Shpyrka
Rast Müzikoloji Dergisi 9 (2), 2893-2916, 2021
2021
Сучасні тенденції в інструментальній підготовці майбутніх концертних виконавців
ГГ Кондратенко, ОС Плохотнюк, Д Голобородов
AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research, 153-157, 2021
2021
Current trends in instrumental training of future concert performers
ГГ Кондратенко, ОС Плохотнюк, Д Голобородов
ALTA. Journal of Interdisciplinary Research 11 (1), 153-157, 2021
2021
Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва
ГГ Кондратенко, ОС Плохотнюк
Наукові записки/Ред. кол.: ВФ Черкасов, ВВ Радул, НС Савченко та ін. Випуск …, 2021
2021
5.12: Educational Environment of Higher Educational Institutions
G Kondratenko, A Plokhotnyk
Accent Graphics Communications, 2019
2019
A prospective music teacher’s creative personality formation in the educational environment of the university
G Kondratenko
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific …, 2018
2018
Музично-сценічна діяльність як засіб формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва
ГГ Кондратенко
Наукові записки Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
2015
Музично-сценічна діяльність як засіб формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва
ГГ Кондратенко
Наукові записки Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
2015
Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва
ГГ Кондратенко
Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki, 36-39, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20