Ігнатенко Ганна Володимирівна
Ігнатенко Ганна Володимирівна
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна педагогіка: навчальний посібник
ГВ Ігнатенко, ОВ Ігнатенко
К.: Видавничий Дім «Слово, 2013
392013
Розвиток самостійності школярів у процесі трудового навчання (на прикладі уроків обслуговуючої праці в 5–7 класах)
Г Ігнатенко
–К., 1999.–195 с, 1999
121999
Роль кейс технології у формуванні методичної компетентності майбутніх викладачів закладів професійної освіти
ІОВ Ігнатенко Г. В.
innovates and information technologies in education. Series of monographs …, 2018
42018
До питання наступності в побудові моделі проектної компетентності майбутніх педагогів
ІОВ Ігнатенко Г. В.
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 3 (Випуск LXXXI), 152-156, 2018
42018
Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів
МЄО Ігнатенко Г.В.
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 2017
42017
Formation of creative personality of a future teacher in terms of higher education institution
OI Hanna Ihnatenko
Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph …, 2017
3*2017
Знаково-символічна наочність: сутність та класифікація
ЄЄІ Ігнатенко Г. В.
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
32017
Формування самостійності як професійно-важливої якості особистості майбутнього викладача професійного навчання засобами кейс технології
ІКВ 107. Ігнатенко Г. В.
Хуманитарни Балкански изследвания, 40-42, 2018
22018
Формування методичної компетентності педагогів професійного навчання в процесі педагогічних практик: навчальний посібник
СТВ Ігнатенко Г.В., Опанасенко В.П.
Суми, 2017
22017
Трудове навчання у 5-9 класах – обов’язковий блок: основи матеріалознавства, технологія виготовлення виробів. Блок 2
ГВ Ігнатенко
Х.: Основа, 2014
22014
Наступність як умова реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі «Технологія»
ІОВ Ігнатенко Г. В.
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2012
22012
Інформаційні джерела як засіб проектної технології у педагогічній діяльності вчителя
ОВ Ігнатенко, ГВ Ігнатенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
2*2011
Педагогічні практики як чинник формування методичної компетентності майбутніх педагогів
ІОВ Ігнатенко Г. В.
IІ Międzynarodowej Konferencji NaukowoPraktycznej „Nowoczesna nauka: teoria …, 2018
2018
Подготовка будущих педагогов к обучению леворуких учащихся как составляющая их профессиональной компетентности
ІОВ Ігнатенко Г. В.
Педагогика многообразия: инклюзивный подход к организации образовательного …, 2018
2018
Методичні засади включення учнів до проектної діяльності
ГМА Ігнатенко Г. В.
Трудове навчання в школі, 7-11, 2017
2017
Обємна аплікація з тканини
ОВК Г. В. Ігнатенко
Трудове навчання в школі, 10-15, 2016
2016
Загальні засади методики професійного навчання
ЄІЄ Г. В.Ігнатенко, С. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко
РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016
2016
69. Науково-дослідна робота в технологічній освіті: навчальний посібник для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
ГВІ В. П. Курок, Г. О. Воїтелєва
РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016
2016
Використання техніки «декупаж» у проектній діяльності учнів під час роботи з текстильними матеріалами
МОД Г. В. Ігнатенко
Трудове навчання в школі, 15-20, 2015
2015
До питання підвищення активності учнів на уроках трудового навчання
ГВІ В.П.Курок
Трудова підготовка в закладах освіти, 14-18, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20