Follow
Yaryna Kolisnyk, Ярина Колісник
Yaryna Kolisnyk, Ярина Колісник
Ivan Franko National University of Lviv, Ukrainian Catholic University
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання
ЯЛ Колісник
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.–2009.–Вип 25, 332-341, 2009
172009
Мікрофлора води озера “Яворівське”
ОМ Мороз, ЯІ Колісник, ОІ Подопригора, ІР Клим, СП Гудзь, ...
Видавництво УжНУ Говерла, 2008
142008
Mikroflora vody ozera “Yavorivske”[Microflora of lake “Javorivske” water]
OM Moroz, YI Kolisnyk, OI Podopryhora, IR Klym, SP Gudz, ...
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series Biology 24, 131-138, 2008
82008
Effect of nipasol on composition of luminal microflora in large intestine of white rats
N Skochylyas, Y Kolisnyk
Біологічні студії, 2013
42013
Визначення антимікробної та протигрибкової активності компонентів нового лікарського сиропу Інспірон
ЯІ Колісник, НБ Скочиляс
Біологічні студії 3, 2, 2009
22009
Вплив сорбінової кислоти на склад мікробіоти товстої кишки щурів та її метаболіти
ВВ Литвин, ЯІ Колісник
Біологія тварин, 94-101, 2015
2015
ВЛИЯНИЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА СОСТАВ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС И ЕЕ МЕТАБОЛИТЫ
ВВ Литвин, ЯІ Колісник
Біологія тварин 17 (4), 94-101, 2015
2015
Short chain fatty acids pattern in rat intestine content under nipasol effect
YI Kolisnyk, VV Lytvyn, NB Skochylyas
Біологічні студії, 2014
2014
Спектр коротколанцюгових жирних кислот у вмісті кишечника щурів за впливу ніпазолу
ЯІ Колісник, ВВ Литвин, НБ Скочиляс
Біологічні студії, 99-106, 2014
2014
Якісний і кількісний склад мікрофлори товстої кишки щурів за перорального надходження консерванта ніпагіну
Н Cкочиляс, Я Колісник
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 313-321, 2014
2014
Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів
НБ Скочиляс, ЯІ Колісник
Біологічні студії, 161-168, 2013
2013
ВИЗНАЧЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ “ІНСПІРОН”
Y Kolisnyk, N Skochylyas
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2012
2012
Determination of antibacterial and antifungal activity of components of new syrup „Inspiron “
Y Kolisnyk, N Skochylyas
Біологічні студії, 2009
2009
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ РІЗНИХ ВОДОГОНІВ М. ЛЬВОВА
Y Kolisnyk, N Scherbak, A Formus
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2009
2009
DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF COMPONENTS OF NEW SYRUP „INSPIRON” Biol. Stud. 2009: 3 (2); 65–70
Y Kolisnyk, N Skochylyas
Studia Biologica 3 (2), 65-70, 0
SHORT CHAIN FATTY ACIDS PATTERN IN RAT INTESTINE CONTENT UNDER NIPASOL EFFECT Biol. Stud. 2014: 8 (3–4); 99–106
YI Kolisnyk, VV Lytvyn, NB Skochylyas
Studia Biologica 8 (3–4), 99-106, 0
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА ПЕРОРАЛЬНОГО НАДХОДЖЕННЯ КОНСЕРВАНТА НІПАГІНУ
N Skochylyas, Y Kolisnyk
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
Biol. Stud. 2013: 7 (3); 161–168
N Skochylyas, Y Kolisnyk
Studia Biologica 7 (3), 0
СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА СІРКООКИСНЮЮЧІ БАКТЕРІЇ РІЗНИХ БІОТОПІВ ЯВОРІВСЬКОГО СІРКОВОГО РОДОВИЩА
Y Kolisnyk, S Gudz, O Podopryhora, I Klym
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19