Прутчикова Валентина Васильевна, Прутчикова В.В. (Valentyna Prutchykova)
Прутчикова Валентина Васильевна, Прутчикова В.В. (Valentyna Prutchykova)
Национальная металлургическая академия Украины, гуманитарный факультет, кафедра перевода и
Подтвержден адрес электронной почты в домене metal.nmetau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Семантико-функціональні особливості німецьких висловлень-прислів'їв: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04
ВВ Прутчикова
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х. — 20 с. — укp., 2003
172003
Семантико-функціональні особливості німецьких висловлень-прислів'їв: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські …
ВВ Прутчикова
Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х. – 234 с., 2003
172003
Прагматический потенциал паремий как стандартизированных речевых действий
ВВ Прутчикова
Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття, 69-71, 2018
2018
Паремія як когнітивна модель для репрезентації колективних знань
ВВ Прутчикова
Проблеми загального і слов’янського мовознавства. Problems of General and …, 2018
2018
Модификация паремий как средство формирования оценки в дискурсе
ВВ Прутчикова
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Особенности реализации дискурсивно-прагматического потенциала немецких паремий
ВВ Прутчикова
Молодий вчений 42 (2), 415-419, 2017
2017
Паремія як інтердискурсивна формація
ВВ Прутчикова
Вісник Дніпропетровського університету, Серія Мовознавство 25 (11, Випуск 23 …, 2017
2017
ХXХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії"
ВВ Прутчикова
Деякі аспекти професійної підготовки галузевого перекладача, 1-6, 2016
2016
Сборник статей по материалам XХ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»
ВВ Прутчикова
Мотивационный потенциал паремий 3, 108-112, 2016
2016
Речевые тактики паремий в рекламном дискурсе
ПВ В.
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 145, С. 185-190, 2016
2016
Роль кафедры перевода в международной деятельности технического вуза (на материалах НМетАУ)
В Британ, В Прутчикова, Е Синицкая
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали …, 2015
2015
Прагматический потенциал немецких слов-конкретизаторов
В Прутчикова
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали …, 2015
2015
Corpus linguistics research on the base of the International Corpus of English (ICE)
V Prutchykova, N Nechuhaeva, K Sinitskaya
XVI Miedzynarodowa konferencja naukowa “Nowe technologie w metalurgii I …, 2015
2015
Особливості перекладу реалій
В Прутчикова
Международная научная конференция / Ключови въпроси в съвременната наука …, 2015
2015
THE CORPUS-BASED APPROACH IN TRANSLATOR TRAINING
V Prutchykova, K Sinitskaya
Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: матеріали науково …, 2014
2014
Паремии как средство речевого воздействия в текстах массовой коммуникации
В Прутчикова
Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний …, 2014
2014
Метафоричність паремійних висловлень
В Прутчикова
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської …, 2013
2013
Дослідження підмови металургії – від історії до сучасності
В Прутчикова, О Миргородська
Матеріали Всеукр. наук. конф. [“ Освіта і наука в Україні …, 2013
2013
Мотивы и цели включения паремий в дискурс
В Прутчикова
Матеріали Всеукр. наук. конф. [“ Освіта і наука в Україні …, 2013
2013
Паремія як засіб організації рекламного дискурсу
В Прутчикова
Новости науки Приднепровья. Научно-практический журнал. Серия: Инженерные …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20