Александр Донец
Александр Донец
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ “Механіка” для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної …
МО Ковалець, ВІ Гаращенко, ЛВ Соляк, ОВ Гаращенко
2014
Методичні вказівки до курсового проектування" Розрахунок та аналіз замкненої системи автоматизованого електропривода" з дисципліни" Спеціальні електроприводи транспортних …
ОВ Донець, ЮС Калиниченко, МІ Шпіка
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–3