Follow
Ірина Поповиченко, Iryna Popovychenko
Ірина Поповиченко, Iryna Popovychenko
Prydniprovs'ka State Academy Civil Engineering and Architecture
Verified email at mail.pgasa.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises
O Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai
Management Science Letters, 631-640, 2019
43*2019
Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах
ІВ Поповиченко, ЄГ Дубинська
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка.–2010.–Вип 31, 177-181, 2010
142010
Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту: монографія
ІВ Поповиченко
монографія/ІВ Поповиченко.—Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012
132012
Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах
ІВ Поповиченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 98-102, 2014
92014
Декомпозиція організаційної структури підрядного будівельного підприємства як основа створення його логістичної системи
ІВ Поповиченко, НІ Верхоглядова
Ефективна економіка, 2012
62012
Логістика як засіб виживання будівельного підприємства в сучасних економічних умовах
ІВ Поповиченко
Економiчний часопис-XXI, 2011
62011
Основні напрями підвищення ефективності використання основних фондів в сучасних умовах господарювання
ІВ Поповиченко, КА Спірідонова, ЗА Є.
Економічний простір: Збірник наукових праць., С. 149-159., 2019
5*2019
Управління ланцюгом постачань, як управління системними взаємозв'язками на макро і мiкрорівні функціонування логістичних систем
ІВ Поповиченко
Науковий журнал" Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В …, 2011
52011
Принципы разработки модели комлпексной количественной оценки размера производственного риска строительного проекта на стадии принятия инвестиционного решения
ВМ Кирнос, ИВ Поповиченко
Вісник ПДАБтаА 12, 28-33, 2001
52001
Ефект Важелю логістики в діяльності підприємства: визначення та особливості розрахунку
ІВ Поповиченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
42017
Управління ефективністю витрат будівельного підприємства на основі використання аутсорсингу
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012
42012
Организационная структура логистической системы предприятия: централизация или децентрализация?
ИВ Поповиченко
Экономика строительства и городского хозяйства 8 (2), 161-167, 2012
32012
Оцінка конкурентоспроможності будівельного підприємства на основі застосування методу балів
ІВ Поповиченко, ЮВ Демченко
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 72-76, 2011
32011
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
Теоретичні і практичні аспек ти економіки та інтелектуальної власності.–Марі …, 2011
32011
Оцінка виробничого ризику проекту при формуванні договірної ціни
ІВ Поповиченко
ступеня канд. техн. наук/ІВ Поповиченко.–Дніпропетровськ: Придніпровська …, 0
3
Структурованість містобудівного управління територіями післявоєнного відновлення України
ІВ Поповиченко, МВ Омельяненко, ПМ Саньков, НО Ткач
Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice …, 2022
22022
Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий
ИВ Поповиченко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 185–192-185–192, 2014
22014
Аналіз стану інноваційної сфери України: проблеми та перспективи
ІВ Поповиченко, ТВ Котуранова, НО Зінченко
Економічний простір, 107-115, 2014
22014
Організаційна структура логістичної системи підприємства: централізація чи децентралізація?
І Поповиченко
Економіка будівництва і міського господарства 2, 161-167, 2012
22012
Обгрунтування рішень щодо переведення на аутсорсинг окремих бізнес-процесів будівельного підприємства
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.-2011.-М 3, 27-30, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20