Ірина Поповиченко, Iryna Popovychenko
Ірина Поповиченко, Iryna Popovychenko
Prydniprovs'ka State Academy Civil Engineering and Architecture
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises
O Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai
Management Science Letters, 631-640, 2019
25*2019
Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах
ІВ Поповиченко, ЄГ Дубинська
Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка.–2010.–Вип 31, 177-181, 2010
132010
Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту: монографія
ІВ Поповиченко
Дніпропетровськ: ПДАБА, Видавництво ПП Федорченко ОО «Литограф, 2012
92012
Декомпозиція організаційної структури підрядного будівельного підприємства як основа створення його логістичної системи
ІВ Поповиченко, НІ Верхоглядова
Ефективна економіка, 2012
62012
Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах
ІВ Поповиченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 98-102, 2014
52014
Принципы разработки модели комлпексной количественной оценки размера производственного риска строительного проекта на стадии принятия инвестиционного решения
ВМ Кирнос, ИВ Поповиченко
Вісник ПДАБтаА, 28-33, 2001
52001
Логістика як засіб виживання будівельного підприємства в сучасних економічних умовах
ІВ Поповиченко
Економiчний часопис-XXI, 2011
42011
Ефект Важелю логістики в діяльності підприємства: визначення та особливості розрахунку
ІВ Поповиченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
32017
Организационная структура логистической системы предприятия: централизация или децентрализация?
ИВ Поповиченко
Экономика строительства и городского хозяйства 8 (2), 161-167, 2012
32012
Управління ефективністю витрат будівельного підприємства на основі використання аутсорсингу
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012
32012
Організаційна структура логістичної системи підприємства: централізація чи децентралізація?
ІВ Поповиченко
ECONOMICS 8 (2), 161-167, 2012
32012
Особливості застосування аутсорсингу для підприємств будівельної галузі
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
32011
Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий
ИВ Поповиченко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 185–192-185–192, 2014
22014
Обгрунтування рішень щодо переведення на аутсорсинг окремих бізнес-процесів будівельного підприємства
ІВ Поповиченко, КО Спірідонова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.-2011.-М 3, 27-30, 2011
22011
Оцінка конкурентоспроможності будівельного підприємства на основі застосування методу балів
ІВ Поповиченко, ЮВ Демченко
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2011
22011
Организационно-управленческие и технико-экономические аспекты перехода отечественных строительных предприятий к прогрессивным методам проектного управления
И Поповиченко
Москва: ИНФРА, 2010
22010
Управление эффективностью затрат предприятия на основе комплексного применения инструментария стратегического, проектного менеджмента и логистики
ИВ Поповиченко
Ефективна економіка, 2009
22009
Актуальність використання альтернативних джерел енергії у сучасних умовах
ІВ Поповиченко, ІМ Малиш
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
22008
Оцінка виробничого ризику проекту при формуванні договірної ціни
ІВ Поповиченко
ступеня канд. техн. наук/ІВ Поповиченко.–Дніпропетровськ: Придніпровська …, 0
2
Основні напрями підвищення ефективності використання основних фондів в сучасних умовах господарювання
ІВ Поповиченко, КА Спірідонова, ЗА Є.
Економічний простір: Збірник наукових праць., С. 149-159., 2019
1*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20