Яременко O.O. (Yaremenko-Gasiuk O.O.) Яременко-Гасюк О.О.
Яременко O.O. (Yaremenko-Gasiuk O.O.) Яременко-Гасюк О.О.
доцент кафедри іноземних мов, НПУ ім. М.П.Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентісного підходу (зарубіжний досвід)
ОО Яременко-Гасюк
ScienceRise. Pedagogical Education, 42-48, 2017
22017
Information and Communication technology development in the Higher Education Institutions of the United Kingdom
OH Smolnikova, SM Ivanenko, LO Kukhar, VV Nikolayenko, SF Panov, ...
Journal of Language and Linguistic Studies 17, 2021
12021
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ МЕТОДИКИ CLIL У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ПДВ Яременко-Гасюк О. О.
Київський науково-педагогічний вісник 22 (22), 79-84, 2021
12021
Landscape Division of Dnipropetrovsk Region
YGOO Poltavchenko D.V.
GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND …, 2021
2021
Motivational Component in EFL Translation Classroom Instructional Design
YG Olena
Knowledge. Education. Law. Management (KELM) 2 (N 6 (34)), 20-26, 2020
2020
Використання принципу індивідуалізації у педагогічному дизайні підготовки аспірантів до іспиту з іноземної мови
ОО Яременко-Гасюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Перекладацький аспект у модернізації підготовки майбутніх педагогів немовних спеціальностей (на матеріалі французьської мови)
ОО Яременко-Гасюк, ОЯ Петровська
Видавничий дом" Гельветика", 2020
2020
Технологія CLIL як засіб підвищення якості навчання у середній освіті
ОО Яременко-Гасюк, ДВ Полтавченко
ТОВ" Сімон", 2019
2019
Використання лінгвістичної лабораторії як фактор формування здатності студентів вищих учбових закладів до самостійної роботи
ОО Яременко-Гасюк
Таврійський національний університет імені ВІ Вернадського, 2019
2019
Knowledge of foriign language as a basis for lifelong development of natural sciences specialist
ОО Яременко-Гасюк
ГО" Львівська педагогічна спільнота", 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (на основі курсу «Теорія та практика перекладу»)
ОО Яременко-Гасюк
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (76), 155-160, 2017
2017
Можливості інформаційно-освітнього середовища у навчанні студентів педагогічних ВНЗ іноземної мови (на матеріалі англійської мови)
ОО Яременко-Гасюк, ЮВ Простакова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Foreign language training of future vocational teachers in the information-educational environment
ОО Яременко-Гасюк
Tbilisi: Baltija Publishing., 2017
2017
Підготовка майбутніх фахівців техніко-технологічних спеціальностей до технічного перекладу у вищих учбових закладах
ОО Яременко-Гасюк
НПУ ім. МП Драгоманова, 2017
2017
Мультимедійне навчальне середовище у процесі вивчення іноземної мови в контексті системі освіти студентів техніко-технологічних спеціальностей
ОО Яременко-Гасюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та …, 2017
2017
Potential of the information and communication environment (ICE) as a component of modern foreign language teaching
ОО Яременко-Гасюк
Видавець ПП Лисенко ММ, 2016
2016
Іноземна мова як інструмент у творчій взаємодії викладача та студента (на матеріалах стажування у мовній школі Oxford-Klass)
ОО Яременко-Гасюк, ЛМ Саченко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
2016
Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови старших курсів у педагогічних вузах
ОО Яременко
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
2014
Збагачення словникового запасу студентів молодших курсів на заняттях з позаудиторного читання
ОО Яременко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
2010
Проведення екскурсій як одна з форм підвищення професійної компетентності студентів спеціальності ГІ/БІ
ОО Яременко, ОО Яременко-Гасюк
НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20