Подписаться
Світлана Герчанівська
Світлана Герчанівська
доцент кафедри економіки і менеджменту ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
Подтвержден адрес электронной почты в домене bati.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств
СВ Герчанівська
Інноваційна економіка, 27, 2012
222012
Стратегічне управління розвитком підприємства
СМ Судомир, СВ Герчанівська
Агросвіт 13 (14), 33-35, 2011
112011
До питання управління конкурентоспроможністю підприємства
С Герчанівська, Т Рапіцький
Галицький економічний вісник, 32, 2011
102011
Проблеми працевлаштування молоді в сільськогосподарських підприємствах
СВ Герчанівська
Економіка АПК, 90-93, 2010
72010
Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі
СВ Герчанівська, НІ Петренко, ОВ Качмар
Агросвіт, 53-59, 2021
62021
Теоретичні підходи до трактування економічної суті основних засобів
СІВ Герчанівська С.В.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017
4*2017
Оцінка стану економічної активності сільського населення Тернопільської області
СВ Герчанівська
Економіка АПК, 147-151, 2006
42006
Заробітна плата як основний фактор підвищення зайнятості населення в сільському господарстві
ТІ Балановська, СВ Герчанівська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 158-162, 2006
42006
Система управління персоналом як основа забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства
ІС Гурська, СВ Герчанівська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2023
32023
Управління персоналом підприємств в сучасних умовах
СВ Герчанівська, ІВ Стемковська
Харків: ХНАУ, 2021
32021
Управління кадрами як складовою частиною стратегічного потенціалу
СВ Герчанівська, ТІ Рапіцький
Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал, 12-14, 2011
22011
Особисті селянські господарства як сектор зайнятості сільського населення
СВ Герчанівська
Ринок праці та зайнятість населення, 15-19, 2006
22006
Маркетингові дослідження як інструмент управління туристичним підприємством
СВ Герчанівська, БВ Луговий
Агросвіт, 2023
12023
Облік бібліотечних фондів
О Качмар, С Герчанівська, О Сливінська
Економіка та суспільство, 2021
12021
Економічна сутність розрахунків з постачальниками і підрядниками
СВ Герчанівська, КІ Ткачук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
12019
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С Герчанівська
ББК 65.9 (4Укр)-55 І 73, 208, 2014
12014
Розвиток особистих селянських господарств у Тернопільській області
СВ Герчанівська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Стратегічне управління персоналом підприємств в сучасних умовах
СВ Герчанівська
Сталий розвиток економіки. Науково-виробничий журнал, 72-74, 2011
12011
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
СВ Герчанівська
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 110, 0
1
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ІС Гурська, СВ Герчанівська, ІО Федуняк
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20