Юлия Шилина
Юлия Шилина
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
Підтверджена електронна адреса в icbge.org.ua
НазваПосиланняРік
Методи управління радіоємністю екосистем
ШЮВ Гродзинський Д.М., Кутлахмедов Ю.О., Міхєєв О.М., Родіна В.В ...
Фітосоціоцентр, 2006
14*2006
Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного …
ПСВ Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Куцоконь Н.К., Міхєєв О.М., Гуща М.І ...
Фітосоціоцентр, 2006
142006
Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи
Наукова думка, 2008
82008
Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії стресорів різної природи на екосистеми
ОМ Міхєєв, МІ Гуща, ЮВ Шиліна, ЛГ Овсяннікова
Наук. праці. Екологія 53 (40), 56-64, 2006
72006
Состояние радиоадаптированности на разных стадиях индуцированного острым γ-облучением переходного процесса у бактерий Escherichia coli JM 101
ШЮВ Михеев А.Н., Гуща Н.И.
Радиац. биология. Радиоэкология 44 (3), 324-327, 2004
62004
СОСТОЯНИЕ РАДИОАДАПТИРОВАННОСТИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИНДУЦИРОВАННОГО ОСТРЫМ Γ-ОБЛУЧЕНИЕМ ИЕРЕХОДНОГО ИРОЦЕССА У БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI JM 101
АН Михеев, НИ Гуща, ЮВ Шилина
Радиационная биология. Радиоэкология 44 (3), 324-327, 2004
62004
Клітинні механізми радіозахисної дії іонів кадмію на проростки гороху
ШЮВ Міхєєв О.М., Гуща М.І.
Цитология и генетика 37 (4), 26-32, 2003
4*2003
Клітинні механізми радіозахисної дії іонів кадмію на проростки гороху
ШЮВ Міхєєв О.М., Гуща М.І.
Цитология и генетика 37 (4), 26-32, 2003
4*2003
Зв'язок гіпо- і гіперкомпенсаторних фаз відповіді рослин на дію гамма-випромінювання зі станом радіоадаптованості
ШЮВ Міхєєв О. М., Гуща М. І.
Фiзiологiя та бiохiмiя культурних рослин 34 (2 (196)), 127-131, 2002
4*2002
Ендогенні та екзогенні фактори реалізації фенотипічного адаптаційного потенціалу рослин (теоретичні та експериментальні аспекти)
ШЮВ Міхєєв О.М., Гуща М.І.
Фiзiологiя рослин в Україні на межі тисячоліть 2, 82-88, 2001
4*2001
Ендогенні та екзогенні фактори реалізації фенотипічного адаптаційного потенціалу рослин (теоретичні та експериментальні аспекти)
ШЮВ Міхєєв О.М., Гуща М.І.
Фiзiологiя рослин в Україні на межі тисячоліть 2, 82-88, 2001
4*2001
Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы: Отдаленные радиоэкологические и радиобиологические проблемы и анализ эффективности контрмер по защите био- и …
ЗВП Кутлахмедов Ю.А., Поликарпов Г.Г.
МЕДЭКОЛ, 2000
42000
Механизмы биологического усиления у растений и микроорганизмов в норме и патологии
ГНИ Михеев А.Н., Шилина Ю.В.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 29-35, 2005
22005
Механизмы биологического усиления у растений и микроорганизмов в норме и патологии
ГНИ Михеев А.Н., Шилина Ю.В.
// Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 29-35, 2005
22005
Modification of lipopolysaccharides as one of the ways of adaptation of pathogenic bacteria and their populations to biotic and abiotic environmental factors
MOS Shylina IuV
Tsitol Genet. 38 (2), 65-80, 2004
22004
Вплив хронічного опромінення з малими потужностями доз на ріст та агресивність фітопатогенних грибів
ДО Гуща М., Дяченко А., Шиліна Ю.
Наук. вісн. УжНУ. Серія: Біологія, 133-135, 2001
2*2001
Модифікації ліпопо лісахаридів як один із способів адаптації клітин патогенних бактерій до дії біотичних та абіотич них факторів середовища
ЮВ Шиліна, ОС Моложава
Цитология и генети ка.–2004.–38, 65-80, 2004
12004
Дія гострого гамма-опромінення на агресивність та виживання бактерій Erwinia carotovora
ГМІ Шиліна Ю.В., Міхєєв О.М.
Науковий вісник УжНУ. Серія: Біологія, 150-152, 2001
1*2001
Медико-биологические последствия Чернобыльской аварии. Ч. I. Долгосрочные радиоэкологические проблемы Чернобыльской аварии и контрмеры
МАН Кутлахмедов Ю.А., Поликарпов Г.Г., Зотов В.П., Зезина Н.В.
МЕДЭКОЛ, 2000
12000
Медико-биологические последствия Чернобыльской аварии. Ч. I. Долгосрочные радиоэкологические проблемы Чернобыльской аварии и контрмеры
МАН Кутлахмедов Ю.А., Поликарпов Г.Г., Зотов В.П., Зезина Н.В.
МЕДЭКОЛ, 1998
11998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20