Подписаться
Пиголенко Ігор Вікторович / Пиголенко Игорь Викторович / Pygolenko Igor Victorovych
Пиголенко Ігор Вікторович / Пиголенко Игорь Викторович / Pygolenko Igor Victorovych
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», docent
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ" КПІ")
ІВ Пиголенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
402007
Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства
ІВ Пиголенко, ИВ Пиголенко
НТУУ «КПІ», 2009
102009
Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві
АА Мельниченко, ІВ Пиголенко
Український соціум, 6, 2005
102005
Якість освіти в НТУУ «КПІ» та сучасний ринок праці очима студентів–старшокурсників: результати соціологічного дослідження
АА Мельниченко, ІВ Пиголенко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2005
62005
Емоційне вигорання фахівців із соціальної роботи РЦСССДМ
ІВ Пиголенко, ІА Мєсьянінова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
42012
Проблема безробіття працездатного населення в умовах трансформаційної економіки
ІВ Пиголенко, ВВ Мехрані
Політехніка, 2011
42011
Соціологічна складова дослідження проблеми ухилення від сплати податків
ІВ Пиголенко
Український соціум, 65-72, 2010
32010
Кредитна залежність–хвороба сучасного суспільства
ІВ Пиголенко, ОМ Раптова, ИВ Пиголенко
НТУУ «КПІ», 2010
22010
Вища освіта як пріоритетна цінність в умовах становлення інформаційного суспільства
ІВ Пиголенко, ИВ Пиголенко
Політехніка, 2007
22007
Профілактика девіантної поведінки серед молоді як превентивна міра люмпенізації суспільства
ІВ Пиголенко, ЮВ Билименко
Політехніка, 2011
12011
Использование метода уличного опроса в рамках электоральной социологии
ІВ Пиголенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
12010
Забезпечення якості польового етапу дослідження під час проведення соціологічних опитувань
ІВ Пиголенко
ВІСНИК, 22, 2021
2021
Знання з моніторингу і оцінювання соціальних проектів як складові професійної підготовки соціального працівника
ІВ Пиголенко
Ліра-К, 2020
2020
Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера
ІВ Пиголенко
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 48-55, 2019
2019
Соціологія модерну та модернізації
ПВ Кутуєв, АВ Багінський, ОІ Василець, МН Єнін, ОМ Казьмірова, ...
КПІ ім. Ігоря СІкорського, 2019
2019
Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
ТВ Коломієць, ІВ Пиголенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальностями «Соціологія»,«Соціальна робота»(для бакалаврів, спеціалістів, магістрів)
ІВ Пиголенко
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Політико-ідеологічні погляди українців та процес декомунізації
ІВ Пиголенко
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 71-77, 2015
2015
Condition and perspectives using method exit-poll during election
ІВ Пиголенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
2014
Стан та перспективи використання методу exit-poll під час проведення виборів
ІВ Пиголенко
Айс Принт, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20