Юлія Даньшина, Yuliia Danshyna, Юлия Даньшина, Yulya Danshyna, Yulya Danshina
Юлія Даньшина, Yuliia Danshyna, Юлия Даньшина, Yulya Danshyna, Yulya Danshina
Університет митної справи та фінансів
Verified email at umsf.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг
ЮВ Даньшина
Теорія та практика державного управління, 467-475, 2011
23*2011
Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи
ТМ Брус, ЮВ Даньшина
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 88-97, 2013
162013
Adaptation of domestic state governance to international governance models
Y Danshina, I Britchenko
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 2018
52018
Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Ефективність державного управління, 198–206-198–206, 2015
52015
Розвиток механізмів надання адміністративних послуг в Україні
Ю Даньшина
Класичний приватний університет, 2013
52013
Net structure of subject-to-subject relations in the management of system of administrative services provision
BI Danshyna Yu.
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 108-115, 2018
42018
Удосконалення процедури надання адміністративних послуг в органі публічного управління
Ю Даньшина, Д Даньшин
Вісник АМСУ 2 (9), 22–29, 2013
4*2013
Переваги, можливості та недоліки технології блокчейн
ІГ Брітченко, ЮВ Даньшина
Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима …, 2017
32017
Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів
ОО Критенко, ЮВ Даньшина
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
32015
Методологічні засади оцінки якості адміністративних послуг
Ю Даньшина
Ефективність державного управління, 243-250, 2011
3*2011
Управление системой предоставления административных услуг в условиях электронизации
ЮВ Даньшина
Польша: Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2018
22018
Влияние процессов электронизации на черты современного общества
ІГ Брітченко, ЮВ Даньшина
Молодий вчений, 2018
22018
Інноваційні управлінські підходи в реформуванні державного управління
ЮВ Даньшина
Управління інноваційним розвитком території, 33-35, 2014
22014
Інноваційні управлінські підходи в реформуванні державного управління
Ю Даньшина
Управління інноваційним розвитком території, 2014
22014
Імплементація системи оцінювання надання адміністративних послуг в Україні
Т Брус, Ю Даньшина
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ 3 (55 …, 2013
22013
Зарубіжний досвід впровадження інструментів менеджменту в органи публічної влади
ЮВ Даньшина
Становлення публічного адміністрування в Україні, 119-121, 2012
2*2012
Зарубіжний досвід впровадження інструментів менеджменту в органи публічної влади
ЮВ Даньшина
Становлення публічного адміністрування в Україні : матер. ІІІ Всеукр. міжвуз …, 2011
2*2011
Теоретичні засади надання адміністративних послуг
Ю Даньшина
Державне управління та місцеве самоврядування 3 (10), 51-57, 2011
2*2011
Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні
Ю Даньшина
Вісник Академії митної служби України, 61-68, 2011
22011
Крауд-технологии в менеджменте организации
ЮВ Даньшина
Економіка підприємства:сучасні проблемитеорії та практики, 222-223, 2017
1*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20