Тетяна Марченко, Tetiana Marchenko
Тетяна Марченко, Tetiana Marchenko
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо-та жаростійкість для селекції середньостиглих гібридів кукурудзи
НА Боденко
Боденко Наталя Анатоліївна, 2003
122003
Селекція самозапилених ліній кукурудзи на основі гібридів, створених за участю ліній різних генетичних плазм, контрастних за довжиною вегетаційного періоду
ОА Олешко
" Селекція рослин"./ОА Олешко.-Дніпро петровськ, 2002.-18с, 2002
112002
Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage og fertilizers in the southerm steppe of Ukraine
MTY Vozhegova R.A., Lavrynenko Yu.O., Glushko T.V.
Agricultural science and practice, 62-68, 2014
7*2014
Вплив рівня гетерозису сестринських схрещувань на основні господарсько-цінні ознаки модифікованих гібридів кукурудзи
ВМ Кравченко
„Селекція рослин”/ВМ Кравченко.–Дніпропетровськ, 2007.–155 с, 2007
72007
кукурудза на зрошуваних землях півдня України
Лавриненко, Вожегова, Коковихин, Писаренко, Найдьонов, Михаленко
Айлант, 2011
62011
Наукові основи насінництва кукурудзи на зрошуваних землях півдня України
МТ Лавриненко Юрій, Коковіхін Сергій
42007
Характер мінливості господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення Півдня України
ТЮ Марченко
Селекція і насінництво: Міжвід.темат. наук. зб., 187-194, 2005
4*2005
Models of corn hybrids of different maturity groups FAO 150–490 for irrigated conditions
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, МВ Нужна, НА Боденко
Plant varieties studying and protection 14 (1), 58-65, 2018
32018
етапи розвитку зрошення на Півдні України
МТЮ Вожегова Р.А. Вердиш М.В., Клубук В.В., Булаєнко Л.М.
Зрошуване землеробство, 22-26, 2014
32014
урожайність та якість зерна кукурудзи під впливом біопрепаратів в умовах зрошення південного степу України
МТЮ Глушко Т.В., Войташенко Д.П.
зрошуване землеробство, 44-47, 2013
3*2013
стан, напрями та перспективи розвитку селекції кукурдзи в зрошуваних умовах півдян україни
М Лавриненко, Нетреба, Туровець, Лашина
зрошуване землеробство, 15-27, 2010
32010
Особливості симбіотичної азотфіксації у сортів сої залежно від розвитку рослин
К Марченко, Михайлов
зрошуване землеробство, 151-156, 2008
32008
Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities
RA Vozhehova, PV Lykhovyd, SO Lavrenko, SV Kokovikhin, NM Lavrenko, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019
22019
Artificial neural network Use for sweet corn water consumption prediction depending on Cultivation technology Peculiarities
Vozhehova R.A., Marchenko T. Y.
Research journal of Prarmaceutical, biological and chemical sciences. India …, 2019
2*2019
Високопродуктивні гібриди кукурудзи для умов зрошення
РСС Т.Ю. Марченко, Т.В. Глушко
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць за …, 2017
22017
Adaptive potential of maize hubrids of FAO grops 190-500 in the Southern of Ukraine
M Hlushko, Lavrynenko
Зрошуване землеробство, 24-28, 2015
22015
Досягнення та перспективи селекції кукурудзи для умов зрошення
Н Лавриненко, Марченко, Глушко
Вісник аграрної науки, 72-86, 2014
22014
Проблеми і перспективи селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України
ГО Марченко Тетяна
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. Всеукраїнська науково …, 2013
22013
Встановлення кореляційних залежностей між адаптивними і мофометричними ознаками та їх значення при розробці моделей гібридів кукурудзи різних груп стиглості в кмовах зрошення …
ТЮМ М.В. Лашина, В.М. Туровец, Т.В. Глушко
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 141-145, 2012
2*2012
Прояв гетерозису за ознакою «маса 1000 насінин» у гібридів сої в умовах зрошення півдня України
ТЮ Марченко
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20