Тетяна Марченко
Тетяна Марченко
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage og fertilizers in the southerm steppe of Ukraine
MTY Vozhegova R.A., Lavrynenko Yu.O., Glushko T.V.
Agricultural science and practice, 62-68, 2014
62014
кукурудза на зрошуваних землях півдня України
Лавриненко, Вожегова, Коковихин, Писаренко, Найдьонов, Михаленко
Айлант, 2011
62011
Вплив рівня гетерозису сестринських схрещувань на основні господарсько–цінні ознаки модифікованих гібридів кукурудзи
ВМ Кравченко
ступеня канд. с.–г. наук/ВМ Кравченко.–Дніпропетровськ, 2007.–19 с, 2007
52007
Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо-та жаростійкість для селекції середньостиглих гібридів кукурудзи
НА Боденко
Боденко Наталя Анатоліївна, 2003
52003
Селекція самозапилених ліній кукурудзи на основі гібридів, створених за участю ліній різних генетичних плазм, контрастних за довжиною вегетаційного періоду
ОА Олешко
" Селекція рослин"./ОА Олешко.-Дніпро петровськ, 2002.-18с, 2002
52002
Наукові основи насінництва кукурудзи на зрошуваних землях півдня України
МТ Лавриненко Юрій, Коковіхін Сергій
42007
Характер мінливості господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення Півдня України
ТЮ Марченко
Селекція і насінництво: Міжвід.темат. наук. зб., 187-194, 2005
4*2005
етапи розвитку зрошення на Півдні України
МТЮ Вожегова Р.А. Вердиш М.В., Клубук В.В., Булаєнко Л.М.
Зрошуване землеробство, 22-26, 2014
32014
Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, ВВ Клубук,ТЮ Марченко
Зрошуване землеробство, 107-112, 2012
32012
Особливості симбіотичної азотфіксації у сортів сої залежно від розвитку рослин
К Марченко, Михайлов
зрошуване землеробство, 151-156, 2008
32008
Models of corn hybrids of different maturity groups FAO 150–490 for irrigated conditions
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, МВ Нужна, НА Боденко
Plant varieties studying and protection 14 (1), 58-65, 2018
22018
Adaptive potential of maize hubrids of FAO grops 190-500 in the Southern of Ukraine
M Hlushko, Lavrynenko
Зрошуване землеробство, 24-28, 2015
22015
урожайність та якість зерна кукурудзи під впливом біопрепаратів в умовах зрошення південного степу України
МТЮ Глушко Т.В., Войташенко Д.П.
зрошуване землеробство, 44-47, 2013
22013
Встановлення кореляційних залежностей між адаптивними і мофометричними ознаками та їх значення при розробці моделей гібридів кукурудзи різних груп стиглості в кмовах зрошення …
ТЮМ М.В. Лашина, В.М. Туровец, Т.В. Глушко
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 141-145, 2012
22012
Прояв гетерозису за ознакою «маса 1000 насінин» у гібридів сої в умовах зрошення півдня України
ТЮ Марченко
Таврійський науковий вісник.–Вип 80, 114-118, 2012
22012
Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення півдня України
М Тетяна
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 75-78, 2012
22012
Походження назв рослин у сербській мові
ТЯ Марченко
Марченко Тетяна Яківна, 0
2
Artificial neural network Use for sweet corn water consumption prediction depending on Cultivation technology Peculiarities
Vozhehova R.A., Marchenko T. Y.
Research journal of Prarmaceutical, biological and chemical sciences. India …, 2019
1*2019
Innovative activity and dynamic of economic development: innovativeness of YA Shumpeter
T Marchenko
Magazine International Studying of business 9 (2), 1444, 2017
12017
селекція сої на покращення ознак продуктивності та якості в умовах зрошення
Лавриненко Ю.О., Кузьмич В.І., Боровик В.О., Марченко Т.
Зрошуване землеробство, 113-115, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20