Тетяна Марченко, Tetiana Marchenko
Тетяна Марченко, Tetiana Marchenko
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage og fertilizers in the southerm steppe of Ukraine
MTY Vozhegova R.A., Lavrynenko Yu.O., Glushko T.V.
Agricultural science and practice, 62-68, 2014
11*2014
кукурудза на зрошуваних землях півдня України
Лавриненко, Вожегова, Коковихин, Писаренко, Найдьонов, Михаленко
Айлант, 2011
72011
Plane collision problem for two identical elastic parabolic bodies—direct central impact
VD Kubenko, TA Marchenko
International applied mechanics 39 (7), 812-821, 2003
72003
Моделі гібридів кукурудзи FAO 150-490 для умов зрошення
ТЮ Марченко, МВ Нужна, НА Боденко
Plant Varieties Studying and Protection 14 (1), 58-64, 2018
62018
Innovative elements of cultivation technology of corn hybrids of different FAO groups in the conditions of irrigation
TY Marchenko
Natural sciences and modern technological solutions: knowledge integration …, 2019
52019
Models of corn hybrids of different maturity groups FAO 150–490 for irrigated conditions
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, МВ Нужна, НА Боденко
Plant varieties studying and protection 14 (1), 58-65, 2018
52018
Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, ВВ Клубук,ТЮ Марченко
Зрошуване землеробство, 107-112, 2012
42012
Наукові основи насінництва кукурудзи на зрошуваних землях півдня України
МТ Лавриненко Юрій, Коковіхін Сергій
42007
Характер мінливості господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення Півдня України
ТЮ Марченко
Селекція і насінництво: Міжвід.темат. наук. зб., 187-194, 2005
4*2005
Проблеми і перспективи селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України
ГО Марченко Тетяна
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. Всеукраїнська науково …, 2013
32013
Прояв гетерозису за ознакою «маса 1000 насінин» у гібридів сої в умовах зрошення півдня України
ТЮ Марченко
Таврійський науковий вісник.–Вип 80, 114-118, 2012
32012
Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах зрошення півдня України
М Тетяна
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 75-78, 2012
3*2012
Особливості симбіотичної азотфіксації у сортів сої залежно від розвитку рослин
К Марченко, Михайлов
зрошуване землеробство, 151-156, 2008
32008
Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities
RA Vozhehova, PV Lykhovyd, SO Lavrenko, SV Kokovikhin, NM Lavrenko, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019
22019
Artificial neural network Use for sweet corn water consumption prediction depending on Cultivation technology Peculiarities
Vozhehova R.A., Marchenko T. Y.
Research journal of Prarmaceutical, biological and chemical sciences. India …, 2019
2*2019
Високопродуктивні гібриди кукурудзи для умов зрошення
РСС Т.Ю. Марченко, Т.В. Глушко
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: зб. наук. праць за …, 2017
22017
селекція сої на покращення ознак продуктивності та якості в умовах зрошення
Лавриненко Ю.О., Кузьмич В.І., Боровик В.О., Марченко Т.
Зрошуване землеробство, 113-115, 2016
22016
Adaptive potential of maize hubrids of FAO grops 190-500 in the Southern of Ukraine
M Hlushko, Lavrynenko
Зрошуване землеробство, 24-28, 2015
22015
етапи розвитку зрошення на Півдні України
МТЮ Вожегова Р.А. Вердиш М.В., Клубук В.В., Булаєнко Л.М.
Зрошуване землеробство, 22-26, 2014
22014
Досягнення та перспективи селекції кукурудзи для умов зрошення
Н Лавриненко, Марченко, Глушко
Вісник аграрної науки, 72-86, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20