Yuliia Shuvalova
Yuliia Shuvalova
ХНУПС, кафедра вищої математики
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Discrete singularities method in problems of seismic and impulse impacts on reservoirs
DV Krutchenko, ЕА Strelnikova, YS Shuvalova
Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Мат.моделювання …, 2017
62017
Интегральные уравнения в задаче о свободных и вынужденных колебаниях жидкости в жестких резервуарах
ЮС Шувалова, ДВ Крютченко, ЕА Стрельникова
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
32016
Численное исследование сходимости метода дискретных особенностей в задачах динамики тонких упругих пластин
ЮС Шувалова
Вiсник Харк. нац. ун-ту. Серiя" Математичне моделювання. Iнформацiйнi …, 2009
22009
Граничні рівняння в задачах динаміки тонких пружних пластин, що послаблені тріщинами
ЮС Гассан
Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, 105-114, 2000
22000
Дискретна математика
ОІ Удодова, ЮС Шувалова, НС Юрчак
12015
Теорія функції комплексної змінної: методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни" Вища математика". Ч. 2
ВІ Храбустовський, ОІ Удодова, ЮС Шувалова
12014
Вища математика
ВІ Храбустовський, ОА Осмаєв
УкрДУЗТ, 2020
2020
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ З ВЕРТИКАЛЬНИМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
ДВ Крютченко, ВІ Гнітько, ЮС Шувалова
Прикладні питання математичного моделювання, 72-86, 2019
2019
Методи віртуалізації і масштабування в мережах безпроводового доступу
Y Obikhod, V Lysechko, I Kovtun, Y Shuvalova, S Skolota
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (55), 171-175, 2019
2019
Економіко-математичні моделі задач лінійного програмування: завдання та методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни" Оптимізаційні методи і моделі"
ЮС Шувалова, ОО Гончаров
2019
Теорія ймовірностей
ВІ Храбустовський, ЮС Шувалова
2019
Some corollary facts of the n-point gravitational lens equation in a complex form
OA Osmayev, YS Shuvalova, ES Bronza, KI Matvienko
Odessa Astronomical Publications 32, 29-32, 2019
2019
Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування
СІ Приходько, МА Штомпель, ОС Жученко, ВП Лисечко, ЮС Шувалова
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 13-18, 2019
2019
Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях
ДВ Крютченко, ВІ Гнітько, ЮС Шувалова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2019
2019
Елементи теорії графів
ОІ Удодова, ЮС Шувалова, ОВ Рибачук
2018
Елементи теорії ігор
ЮО Акімова, ОО Гончарова, ОІ Удодова, ЮС Шувалова, НС Юрчак
Український державний університет залізничного транспорту, 2016
2016
Елементи теорії завадостійкого кодування
ВІ Храбустовський, ЮС Шувалова
2015
Сингулярные интегральные уравнения в задаче о свободных колебаниях оболочки вращения с жидкостью
УЕ Огородник, ЕА Стрельникова, ЮС Шувалова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2014
2014
Лінійне програмування
ЮО Акімова, ОО Думіна, ОІ Удодова, ЮС Шувалова
2014
Численное решение уравнений Навье-Стокса методом конечных объемов на структурированной сетке с гибкими границами
ВБ ПОГРИБНЫЙ, ЕА СТРЕЛЬНИКОВА, ЮС ШУВАЛОВА
Вестник Херсонского национального технического университета, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20