Наталя Зварич (Волікова) Natalia Zvarych
Наталя Зварич (Волікова) Natalia Zvarych
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гідродинамічна кавітація в процесах дезинфекції води
ТМ Вітенько, НМ Волікова
Вісник Національного технічного університету України «Київ ський …, 2002
32002
Енергетичні аспекти застосування гідродинамічних кавітаційних пристроїв у технологічних процесах
ТM Вітенько, НМ Зварич, ТВ Зарецька
Промислова гідравліка і пневматика, 47-49, 2011
12011
Аспекти екологічної безпеки в умовах військового конфлікту
О Пилипець, Н Зварич
Збірник тез Ⅰ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2021
2021
ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ УПАКОВКИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ПОМ Зварич Н. М.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2020
2020
Відновлення сировини як альтернатива первинному видобутку
ОМ Лясота, Н Зварич
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Екологічні аспекти використаня харчової упаковки
Н Зварич, ОМ Лясота
Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2017
2017
Шляхи модернізації розвантажувачів/вкладачів пляшок у цехах розливу пива
ПО Гадомський, НМ Зварич
V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2016
2016
Вплив механічного перемішування на уварювання утфелів
ВВ Черній, НМ Зварич
V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2016
2016
Засоби підвищення ефективності переробки твердих побутових відходів
ОМ Лясота, НМ Зварич
Перспективні технології та прилади, 70-74, 2016
2016
Екологічні аспекти сталого розвитку в Україні
Н Зварич
Матеріали XІХ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Особливості роботи розвантажувачів у цехах розливу пива
ПО Гадомський, НМ Зварич
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Вирішення проблеми тпв один з шляхів підвищення туристичної привабливості Тернопілля
ОМ Лясота, НМ Зварич, ВМ Атаманюк
Proceedings of the international scientific-practical conference" Modern …, 2015
2015
Проблеми адаптації харчових виробництв до глобальної зміни клімату
Н Зварич
Book of abstracts International scientific and technical conference" State …, 2015
2015
Екологізація сучасної технічної освіти
Н Зварич, ТМ Вітенько, ОМ Лясота
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Екологічна складова конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
ОМ Лясота, Н Зварич
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Параметри, що впливають на ефективність сепарування молока
Н Зварич, С Линва
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Аналіз способів виробництва кондитерської помади
Ю Захарченко, Н Зварич
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Використання механічних методів для інтенсифікації обробки та покращення якості м’ясної сировини
Ю Гербіш, НМ Зварич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
2012
Сучасні вимоги до екологічної освіти фахівців для харчових виробництв
Н Зварич, О Лясота
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Особливості виготовлення ПЕТ-пляшок при виробництві мінеральної води і газованих напоїв
Н Зварич, П Галамай
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20