Follow
Osadchyi, Viacheslav \ Осадчий, Вячеслав Володимирович \ Осадчий, Вячеслав \ Осадчий ВВ
Osadchyi, Viacheslav \ Осадчий, Вячеслав Володимирович \ Осадчий, Вячеслав \ Осадчий ВВ
Кафедра інформатики та кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університета
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць.–К.: Видавництво …, 2009
812009
Our sustainable coronavirus future
S Semerikov, S Chukharev, S Sakhno, A Striuk, V Osadchyi, V Solovieva, ...
EDP Sciences, 2020
682020
Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
ВВ Осадчий, КП Осадча
Інформаційні технології і засоби навчання, 47-57, 2015
52*2015
Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions
S Symonenko, N Zaitseva, V Osadchyi, K Osadcha, E Shmeltser
512020
Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика
СО Сисоєва, ВВ Осадчий, ОК П.
Київ, Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 280, 2011
442011
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
442011
Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет: навчально-методичний посібник
СО Сисоєва, ВВ Осадчий
Київ-Мелітополь: ТОВ "ВбМмд", 200, 2005
412005
Development of career guidance quests using WebAR
DS Shepiliev, SO Semerikov, YV Yechkalo, VV Tkachuk, OM Markova, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012028, 2021
402021
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: автореф. дис... канд. пед. наук
ВВ Осадчий
Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського., 2005
382005
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: диссертація канд. пед. наук
ВВ Осадчий
Дис. кандидата педагогічних наук, 2005
382005
The review of the adaptive learning systems for the formation of individual educational trajectory
K Osadcha, V Osadchyi, S Semerikov, H Chemerys, A Chorna
CEUR Workshop Proceedings, 2020
362020
Cloud technologies for STEM education
NV Valko, NO Kushnir, VV Osadchyi
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
332020
Using augmented reality technologies for STEM education organization
VV Osadchyi, NV Valko, LV Kuzmich
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012027, 2021
272021
Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04
ВВ Осадчий
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2013
272013
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів
ВВ Осадчий, КП Осадча
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2014
262014
The model of the intelligence system for the analysis of qualifications frameworks of European countries
V Osadchyi, K Osadcha, V Eremeev
International Journal of Computing 16 (3), 133-142, 2017
242017
Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник
СВ Шаров, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
232014
Анализ проблемы профессиональной подготовки программиста и пути ее решения
ВВ Осадчий, ЕП Осадчая
Образовательные технологии и общество 17 (3), 362-377, 2014
232014
Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]
ВВ Осадчий
Режим доступу: http://vuzlib. com/content/view/354/84, 2009
232009
Education individualization by means of artificial neural networks
N Valko, V Osadchyi
EDP Sciences, 2020
222020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20