Osadchyi, Viacheslav \ Осадчий, Вячеслав Володимирович \ Осадчий, Вячеслав \ Осадчий ВВ
Osadchyi, Viacheslav \ Осадчий, Вячеслав Володимирович \ Осадчий, Вячеслав \ Осадчий ВВ
Кафедра інформатики та кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університета
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації: навч.-метод. посіб.
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
382011
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: вид-во П/П …, 2009
362009
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: автореф. дис... канд. пед. наук
ВВ Осадчий
Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського., 2005
312005
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
ВВ Осадчий
Дис. кандидата педагогічних наук, 2005
312005
Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика
СО Сисоєва, ВВ Осадчий, ОК П.
Київ, Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 280, 2011
262011
Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет: навчально-методичний посібник
СО Сисоєва, ВВ Осадчий
Київ-Мелітополь: ТОВ "ВбМмд", 200, 2005
262005
Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
ВВ Осадчий, КП Осадча
Інформаційні технології і засоби навчання, 47-57, 2015
232015
Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів
ВВ Осадчий
Режим доступу: http://vuzlib. com/content/view/354/84, 2009
172009
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів
К Осадча, В Осадчий
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
162014
Анализ проблемы профессиональной подготовки программиста и пути ее решения
ВВ Осадчий, ЕП Осадчая
Образовательные технологии и общество 17 (3), 2014
162014
Компьютерная система рейтингового оценивания знаний, как средство повышения уровня знаний студентов
ВВ Осадчий
Образовательные технологии и общество 16 (2), 2013
152013
Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04
ВВ Осадчий
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2013
142013
Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету (монографія)
ВВ Осадчий
Видавничий будинок ММД, 2012
142012
Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи
В Осадчий
В. Осадчий.– Режим доступу: http://http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2008
142008
Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник
СВ Шаров, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
132014
Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів засобами комп’ютерноорінтованої системи навчання
ВВ Осадчий
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 2, 90-94, 2008
132008
Вступ до спеціальності програміста
ВВ Осадчий, КП Осадча, С ВМ.
112011
Теорія і практика організації мобільної технології навчання у педагогічному університеті
ВВ Осадчий
Педагогічний дискурс, 258-263, 2011
112011
Сервіси Інтернет для дистанційного навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
ВВ Осадчий
Інформаційні технології і засоби навчання 20 (6), 2010
112010
Система дистанційного навчання університету/Осадчий ВВ
ВВ Осадчий
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2010
112010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20