Підписатись
Марія Григорків / Hryhorkiv Mariia / Grygorkiv Mariia
Марія Григорків / Hryhorkiv Mariia / Grygorkiv Mariia
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, д.е.н., доцент кафедри ЕММ
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние экологического фактора на функционирование предприятия
МВ Григоркив, ГП Кибич
Молодой ученый, 258-261, 2014
92014
Dynamichni modeli ekologo-ekonomichnyx system v umovax socialno-ekonomichnoyi klasteryzaciyi [Dynamic models of eco-economic systems in the conditions of socio-economic …
MV Hryhorkiv
Ukr, 2020
72020
Enterprise application software implementation at the enterprise of wood processing industry: case study
V Hryhorkiv, L Buiak, A Verstia, M Hryhorkiv, О Savko
International Journal of Computing 16 (4), 265-268, 2017
62017
Оптимізаційні методи та моделі: підручник
ВС Григорків, МВ Григорків
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016
62016
Моделювання залежних від фінансової спроможності функцій економічної поведінки
М Григорків
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
62012
Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства
МВ Григорків
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
62011
Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва
ЛМ Буяк, МВ Григорків
Збірник наук. праць. Економіка.–2009.–Вип 494, 139-143, 2009
62009
Analysis for the National Economies Based on Aggregated Input-Output Models
V Grygorkiv, A Verstiak, M Grygorkiv
Intellectual Economics 8 (1), 178-186, 2014
52014
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
52013
Forecasting financial time sesries using combined ARIMA-ANN algorithm
V Hryhorkiv, L Buiak, A Verstiak, M Hryhorkiv, O Verstiak, K Tokarieva
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
42020
Regional economic growth disparities in Ukraine: Input-output analysis approach
V Hryhorkiv, A Verstiak, O Verstiak, M Hryhorkiv
Scientific Annals of Economics and Business 64 (4), 447-457, 2017
42017
Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part II
VS Grygorkiv, MV Grygorkiv
Journal of Automation and Information Sciences 47 (6), 2015
32015
Моделювання еколого-економічної взаємодії у просторі показників економічної структури суспільства, цін і забруднення довкілля
МВ Григорків
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
32013
Односекторна динамічна модель економіки з урахуванням утилізації забруднювачів та економічної структуризації суспільства
ГМВ Григорків В.С.
Збірник наукових праць. Економічні науки., С. 402-409., 2010
32010
Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник
ВС Григорків, МВ Григорків
Чернівці: ДрукАрт, 2008
32008
Моделі еколого-економічної динаміки двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвом
МВ Григорків, ВС Григорків
Актуальні проблеми економіки, 214-221, 2017
22017
Моделирование динамики эколого-экономических систем с учетом экономической структуризации общества. Часть 1
ГМВ Григоркив В. С.
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики …, 2015
22015
Моделирование экономики с учетом становления рынка земли сельскохозяйственного назначения. Часть 1
ГМВ Григоркив В.С., Ищенко С.В.
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики …, 2014
2*2014
Special aspects of Enterprise Resource Planning solutions in Ukraine
V Grygorkiv, A Verstiak, M Grygorkiv, S Ishchenko
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2014
22014
Заощадження як фінансові спроможності різних суспільних категорій
МВ Григорків, ГП Кибич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20