Марія Григорків / Hryhorkiv Mariia / Grygorkiv Mariia
Марія Григорків / Hryhorkiv Mariia / Grygorkiv Mariia
к.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання,
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние экологического фактора на функционирование предприятия
МВ Григоркив, ГП Кибич
Молодой ученый, 258-261, 2014
92014
Enterprise application software implementation at the enterprise of wood processing industry: case study
V Hryhorkiv, L Buiak, A Verstiak, M Hryhorkiv, O Savko
International Journal of Computing 16 (4), 265-268, 2017
52017
Cross-country comparative analysis for the national economies based on aggregated input-output models
V Grygorkiv, A Verstiak, M Grygorkiv
52015
Моделювання залежних від фінансової спроможності функцій економічної поведінки
М Григорків
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства
МВ Григорків
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
52011
Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва
ЛМ Буяк, МВ Григорків
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Економіка.-2009 …, 2009
52009
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
42013
Regional Economic Growth Disparities in Ukraine: Input-Output Analysis Approach
V Hryhorkiv, A Verstiak, O Verstiak, M Hryhorkiv
Scientific Annals of Economics and Business 64 (4), 447-457, 2017
32017
Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник
ВС Григорків, МВ Григорків
Чернівці: ДрукАрт, 2008
32008
Моделі еколого-економічної динаміки двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвом
МВ Григорків, ВС Григорків
Актуальні проблеми економіки, 214-221, 2017
22017
Моделирование динамики эколого-экономических систем с учетом экономической структуризации общества. Часть 1
ГМВ Григоркив В. С.
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики …, 2015
22015
Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part II
VS Grygorkiv, MV Grygorkiv
Journal of Automation and Information Sciences 47 (6), 2015
22015
Special aspects of Enterprise Resource Planning solutions in Ukraine
V Grygorkiv, A Verstiak, M Grygorkiv, S Ishchenko
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2014
22014
Моделювання еколого-економічної взаємодії у просторі показників економічної структури суспільства, цін і забруднення довкілля
МВ Григорків
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
22013
Економічна структура суспільства та її роль у процесах соціально-економічної та еколого-економічної взаємодії
МВ Григорків
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 42-49, 2011
22011
Односекторна динамічна модель економіки з урахуванням утилізації забруднювачів та економічної структуризації суспільства
ГМВ Григорків В.С.
Збірник наукових праць. Економічні науки., С. 402-409., 2010
22010
Заощадження як фінансові спроможності різних суспільних категорій
МВ Григорків, ГП Кибич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
An aggregated model of optimization of economy with an ecological—economical criterion
VS Grygorkiv
Cybernetics and Systems Analysis 35 (4), 619-627, 1999
11999
Models of Rental Payments Formation for Agricultural Land Plots Taking into Account the Ecological Level of Economy
L Buiak, O Bashutska, K Pryshliak, V Hryhorkiv, M Hryhorkiv, V Kobets
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
2020
Forecasting Financial Time Sesries Using Combined ARIMA-ANN Algorithm
V Hryhorkiv, L Buiak, A Verstiak, M Hryhorkiv, O Verstiak, K Tokarieva
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20